Ιανουαρίου 21, 2018        Είσοδος   Εγγραφή  
 ΔραστηριότηταΟικονομικά και Περιβαλλοντικά Θέματα - Μη επίγεια     
Ενεργά Έργα Ελαχιστοποίηση
AM4INFRA - Κοινό Πλαίσιο για τη Διαχείριση σε Ευρωπαϊκό επίπεδο Πόρων και Υποδομών των Δικτύων Μεταφορών 1/9/2016
Funded By: Horizon 2020 Programmewww.am4infra.eu
Το έργο AM4INFRA χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 και αποτελεί δράση συντονισμού και υποστήριξης με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και τη βελτιστοποίηση των επενδύσεων που πραγματοποιούνται για τις μεταφορές στην Ευρώπη. Το ερευνητικό έργο AM4INFRA στοχεύει στην ανάπτυξη ενός πλαισίου προσέγγισης για τη διαχείριση των πόρων και υποδομών των δικτύων μεταφορών στην Ευρώπη, που θα επιτρέπει την αποτελεσματική διαχείρισή τους σε κάθε στάδιο του κύκλου ζωής τους. Το πλαίσιο αυτό υπο...

optiTruck - optimal fuel consumption with Predictive PowerTrain control and calibration for intelligent Truck1/9/2016
Funded By: EU- DG MOVE Horizon 2020 - Green Vehicle Call
Στόχος του έργου είναι η συνεργατική λειτουργία ανε&...

 
Ολοκληρωμένα Έργα Ελαχιστοποίηση
ACTIS - Προηγμένες Υπηρεσίες Μεταφοράς Εμπορευμάτων1/10/2013
Funded By: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) - Δράση Εθνικής Εμβέλειας ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011
Το ACTIS στοχεύει να εισαγάγει για πρώτη φορά στην Ελληνική αγορά μια πρωτοποριακή και τεχνολογικά πρ&o...

CARE - Clean Aerospace Regions1/3/2013
Funded By: Aerospace Valley -Care project
Έργο CARE (Clean Aerospace Regions) (Καθαρές Αεροδιαστημικές Περιοχές). Θέμα μελέτης: Προτάσεις και πολιτικές για την ενίσχ&up...

COFRET - Άνθρακικό Αποτύπωμα των Εμπορευματικών Μεταφορών4/5/2011
Funded By: Ευρωπαική Επιτροπή - 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιοwww.cofret-project.eu
Βασικός σκοπός του ερευνητικού έργου COFRET, προσαρμοσμένος έτσι ώστε να λαμβάνει υπόψη τις τελευταί&ep...

COMPETE - Ανάπτυξη Πλατφόρμας Προσομοίωσης των Εμπορευματικών Μεταφορών μέσω Λιμενικών Εγκαταστάσεων για την Ανάλυσή τους με Στόχο την Αύξηση της Αποδοτικότητάς τους και την Αποτίμηση των Περιβαλλοντικών και Οικονομικών Επιπτώσεών τους 1/5/2012
Funded By: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) - Πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ
Οι εμπορευματικές μεταφορές παρουσιάζουν αδυναμίες σε ότι αφορά την παραγωγικότητα και αποτ&epsilon...

e-Freight - Ευρωπαϊκές Δυνατότητες Ηλεκτρονικών Εμπορευματικών Μεταφορών για Συν-τροπικές Μεταφορές4/1/2010
Funded By: Ευρωπαική Επιτροπή - 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιοhttp://www.efreightproject.eu/
Το ερευνητικό έργο e-Freight στοχεύει να διευκολύνει τη χρήση διαφορετικών μέσων μεταφοράς τόσο μεμονωμέ&...

ENT III - ERANET Transport III1/10/2012
Funded By: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣhttp://transport-era.net/
Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 Το ERA-NET ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ είναι μια πλατφόρμα για την υποβοήθηση/συντονισμό των διαχ&epsil...

EU-PORTRAItS - European Port Workers Training Scheme
Funded By: Ευρωπαική Επιτροπή - 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο
Το ερευνητικό έργο EU-PORTRAItS στοχεύει να διευκολύνει την θέσπιση ενός «διευρυμένου και ανοικτού δια&l...

FUTRE - FUture Prospects On TRansport Evolution And Innovation Challenges For The Competitiveness Of Europe1/10/2012
Funded By: Ευρωπαική Επιτροπή - 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιοwww.futre.eu
Το έργο FUTRE έχει ως στόχο να εξετάσει τις μελλοντικές προκλήσεις και τα κίνητρα που θα έχουν σημαντ&iot...

GREENBERTH - Ενίσχυση του Ρόλου που Διαδραματίζουν οι ΜμΕ στις Λιμενικές Κοινότητες αναφορικά με την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των Λειτουργιών Ελλιμενισμού και τη Χρήση Περιβαλλοντικά Φιλικών Τεχνολογιών2/1/2013
Funded By: Πρόγραμμα Μεσογειακός Χώροςhttp://www.greenberth.eu/
Σκοπός του έργου GREENBERTH είναι να ενθαρρύνει την ένταξη Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) στα σχέδια στρατη&gam...

NEAR2 - Network of European Rail Research Capacities 1/12/2012
Funded By: Ευρωπαική Επιτροπή - 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιοhttp://www.near2-project.eu/
Το έργο NEAR2 στοχεύει στην δημιουργία ενός σιδηροδρομικού ερευνητικού δικτύου κατά μήκος της Ευρ&o...

SMILE - Έξυπνες Καινοτόμες Δράσεις Διαχείρισης Αστικής Εφοδιαστικής για Πράσινες και Ενεργειακά Αποδοτικές Πόλεις στην Περιοχή της Μεσογείου1/1/2013
Funded By: Πρόγραμμα Μεσογειακός Χώροςhttp://smile-urbanlogistics.eu/
Το ερευνητικό έργο SMILE, χρηματοδοτούμενο από το Πρόγραμμα Μεσογειακός Χώρος, αποσκοπεί στην ανάπτυξ&eta...

SOLUTIONS - Εντοπισμός Ευκαιριών Κοινής Χρήσης για Αστικές Μεταφορές με Χαμηλό Ανθρακικό Αποτύπωμα 1/5/2013
Funded By: Ευρωπαική Επιτροπή - 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιοhttp://www.urban-mobility-solutions.eu/
Το ερευνητικό έργο SOLUTIONS στοχεύει στην υποστήριξη της ανταλλαγής καινοτόμων και περιβαλλοντικά φι&lambd...

TEMR - Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Κυκλοφορίας σε Αστικό Περιβάλλον1/1/2014
Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τα θέματα που σχετίζονται με τη διαχείριση των εμπορευματι&kap...

TRI- VALUE - Aξιολόγηση της Έρευνας και της Καινοτομίας του Ευρωπαϊκού Τομέα Μεταφορών1/5/2013
Funded By: Ευρωπαική Επιτροπή - 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο
Το έργο TRI - VALUE  έχει ως στόχο την προ-μετά αξιολόγηση της έρευνας και της καινοτομίας του τομέα των Μετα...

ΑΓΟΝΕΣ - Ολοκληρωμένη Μελέτη για την Εφαρμογή του Μεταφορικού Ισοδύναμου στην Ελληνική Ακτοπλοΐα, με Έμφαση στα Δρομολόγια των Άγονων Γραμμών, στο Πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 1/11/2011
Funded By: Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
Η συγκεκριμένη μελέτη επιδιώκει να εξακριβώσει τις δυνατότητες που υπάρχουν για την Πολιτεία να...

ΕΣΠΑ 2014-2020 - Διαμόρφωση στρατηγικού πλαισίου αναπτυξιακής πολίτικης 2014-2020, για το Θεματικό Στόχο 7 «Προώθηση βιώσιμων μεταφορών και άρση εμποδίων σε σημαντικά δίκτυα υποδομών»27/12/2012
Funded By: Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
Σκοπός της ανάθεσης της εμπειρογνωμοσύνης είναι η υποστήριξη της Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνι&sigm...

ΚΡΗΠΙΣ - ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 'ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ' ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΕΤΑ, ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ1/5/2013
Funded By: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Αντικείμενο του έργου είναι η εφαρμογή στην πράξη της προσέγγισης της «ολιστικής ενεργειακής α&lam...

Μελέτη Π.Σ.Χ.Ε.Μ. - Μελέτη Προσδιορισμού του Συνολικού Κόστους Αστικών και Υπεραστικών Εμπορευματικών Μεταφορών2/1/2013
Funded By: Πανελλήνιο Συνδικάτο Χερσαίων Εμπορευματικών Μεταφορών
Λαμβάνοντας υπόψη το γενικότερο πλαίσιο των οδικών εμπορευματικών μεταφορών στην Ελλάδα καθώς κ&al...

 
Παραδοτέα Ελαχιστοποίηση
View by:
 
   Copyright 2011 για ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ από το Τμήμα ΒΒ   Όροι Χρήσης  Δήλωση Προστασίας Δεδομένων