Ιανουαρίου 21, 2018        Είσοδος   Εγγραφή  
Νέα και Εκδηλώσεις
MyCorridor Workshop : Mobility-as a-service across borders
Mobility-as a-service across borders
Θεσσαλονικη, Ελλάδα09 Φεβ 2018

1η Πανευρωπαϊκή ημερίδα SAFE STRIP
Η κοινοπραξία του έργου SAFE STRIP διοργανώνει την 1η Πανευρωπαϊκή ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί στ1...
Θεσσαλονικη, Ελλάδα27 Σεπ 2017

Ημερίδα: προσβάσιμες Μεταφορές για άτομα με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα
Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών (ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ) σας προσκαλεί στην Ημερίδα που1...
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα27 Σεπ 2017

SKILLFUL project Workshop
To Ευρωπαϊκό Ερευνητικό έργο SKILLFUL διοργανώνει μια Ημερίδα με τίτλο “Future Requirements & Traini1...
Θεσσαλονικη, Ελλάδα26 Σεπ 2017

Κέντρο Αριστείας σε θέματα ναυτιλίας και θαλάσσιων μεταφορών
Στη δημιουργία Κέντρου Αριστείας σε θέματα ναυτιλίας και θαλάσσιων μεταφορών αναμένεται να προχωρήσε1...
Θεσσαλονικη, Ελλάδα29 Αυγ 2017

Δελτίο Τύπου: Σύστημα υποστήριξης του οδηγού που μειώνει τον κίνδυνο ατυχημάτων εφαρμόζει το ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ
Δελτίο Τύπου: Σύστημα υποστήριξης του οδηγού που μειώνει τον κίνδυνο ατυχημάτων εφαρμόζει το ΙΜΕΤ/ΕΚ1...
Θεσσαλονικη, Ελλάδα21 Φεβ 2017

Δελτίο Τύπου του kick-off public event του έργου AUTOPILOT
Δελτίο Τύπου του kick-off public event του έργου AUTOPILOT
Βερσαλλίες, Γαλλία07 Φεβ 2017

 
 Το IνστιτούτοΠολιτική Ποιότητας     

Δήλωση Πολιτικής Ποιότητας

Θεσσαλονίκη, 18 Ιουνίου 2013 (Έκδοση 2η)

 

1.1.  Σκοπός

Η Πολιτική του ΙΜΕΤ είναι:

1.   Η προσφορά υπηρεσιών που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις και τους χρόνους παράδοσης.

2.   Η συμμόρφωση με την νομοθεσία που αφορά την ποιότητα και την ασφάλεια των υπηρεσιών του.

3.   Η βελτίωση των λειτουργιών του, ώστε οι υπηρεσίες του να θεωρούνται υψηλής ποιότητος.

4.   Η συνεργασία με τους πελάτες και τους εξωτερικούς του συνεργάτες, με στόχο την βελτίωση των υπηρεσιών του.

5.   Η βελτίωση των εργαζομένων, ώστε να εκτελούν τα καθήκοντα τους αποτελεσματικά και να συμμετέχουν ενεργά στην συνεχή βελτίωση της ποιότητος της εργασίας τους.

6.   Η συμμόρφωση με τις προδιαγραφές και με τις απαιτήσεις σχεδιασμού του προϊόντος / υπηρεσίας.

7.   Η συνεχής βελτίωση του Συστήματος Ποιότητος, μέσω των Εσωτερικών Επιθεωρήσεων και των συναντήσεων της Επιτροπής Ποιότητος, και της επιβεβαίωσης της άρσης τυχόν αποκλίσεων.

8.   Η θέση σε εφαρμογή και η ανασκόπηση της Πολιτικής και των Στόχων Ποιότητος.

 

1.2.  Τρόπος Επίτευξης

Ο τρόπος ελέγχου των δραστηριοτήτων του Ι.ΜΕΤ. είναι:

1.   Ο καθορισμός των αρμοδιοτήτων για κάθε δραστηριότητα,

2.   Η τεκμηρίωση της εκτέλεσης των εργασιών,

3.   Ο έλεγχος κατά την εκτέλεση των εργασιών και στην τελική παράδοση,

4.   Η τήρηση στοιχείων που να αποδεικνύουν την ποιότητα των υπηρεσιών,

5.   Η επιθεώρηση της εφαρμογής των παραπάνω, μέσω των εσωτερικών ελέγχων ποιότητος,

6.   Η διαδικασία της βελτίωσης των λειτουργιών της.

 

1.3.  Δέσμευση Διοίκησης

1.   Κοινοποίησή της Πολιτικής Ποιότητας στα στελέχη & στο προσωπικό του ΙΜΕΤ (προβλέπεται η ανάρτησή της στον πίνακα ανακοινώσεων του ΙΜΕΤ)

2.   Διοργάνωση ενημερωτικών συναντήσεων του προσωπικού

3.   Ενεργό συμμετοχή στην πραγματοποίηση των συναντήσεων της Επιτροπής Ποιότητος

4.   Υποχρέωση των Επικεφαλείς Τομέων Έργου να ενημερώνουν τους υφιστάμενους τους για το περιεχόμενο της Πολιτικής Ποιότητος

5.   Κοινοποίηση στο προσωπικό των θεμάτων που αφορούν την πολιτική

6.   Ικανοποίηση των απαιτήσεων του πελάτη, που βασίζονται σε θεσμοθετημένες και ρυθμιστικές αποφάσεις & διατάξεις και συμμόρφωση με αυτές

7.   Διάχυση της Πολιτικής και των Στόχων Ποιότητος στο σύνολο της δομής και της ιεραρχίας του ΙΜΕΤ

8.   Υποστήριξη του Υπευθύνου Διαχείρισης Ποιότητος στο έργο του

9.    Επιβεβαίωση της έγκαιρης ενσωμάτωσης των πόρων στα έργα του ΙΜΕΤ

10.  Προγραμματισμός επιστημονικής εκπαίδευσης/κατάρτισης του προσωπικού είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό

11.  Επιδίωξη του κατάλληλου σκοπού για την διασφάλιση της πολιτικής ποιότητος

12.  Υπόσχεση να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις και με την συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητος του συστήματος ποιοτικής διαχείρισης

13.  Παροχή ενός πλαισίου εργασίας για την αξιολόγηση και τον απολογισμό των ποιοτικών αντικειμένων

14.  Επικοινωνία και κατανόηση για την ποιοτική πολιτική

15.  Απολογισμό για συνεχόμενη αρμοδιότητα για μια ποιοτική πολιτική.

 Γεώργιος Α. Γιαννόπουλος 

Διευθυντής ΙΜΕΤ

                                                                              

 


   Copyright 2011 για ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ από το Τμήμα ΒΒ   Όροι Χρήσης  Δήλωση Προστασίας Δεδομένων