Ιανουαρίου 21, 2018        Είσοδος   Εγγραφή  
Νέα και Εκδηλώσεις
MyCorridor Workshop : Mobility-as a-service across borders
Mobility-as a-service across borders
Θεσσαλονικη, Ελλάδα09 Φεβ 2018

1η Πανευρωπαϊκή ημερίδα SAFE STRIP
Η κοινοπραξία του έργου SAFE STRIP διοργανώνει την 1η Πανευρωπαϊκή ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί στ1...
Θεσσαλονικη, Ελλάδα27 Σεπ 2017

Ημερίδα: προσβάσιμες Μεταφορές για άτομα με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα
Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών (ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ) σας προσκαλεί στην Ημερίδα που1...
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα27 Σεπ 2017

SKILLFUL project Workshop
To Ευρωπαϊκό Ερευνητικό έργο SKILLFUL διοργανώνει μια Ημερίδα με τίτλο “Future Requirements & Traini1...
Θεσσαλονικη, Ελλάδα26 Σεπ 2017

Κέντρο Αριστείας σε θέματα ναυτιλίας και θαλάσσιων μεταφορών
Στη δημιουργία Κέντρου Αριστείας σε θέματα ναυτιλίας και θαλάσσιων μεταφορών αναμένεται να προχωρήσε1...
Θεσσαλονικη, Ελλάδα29 Αυγ 2017

Δελτίο Τύπου: Σύστημα υποστήριξης του οδηγού που μειώνει τον κίνδυνο ατυχημάτων εφαρμόζει το ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ
Δελτίο Τύπου: Σύστημα υποστήριξης του οδηγού που μειώνει τον κίνδυνο ατυχημάτων εφαρμόζει το ΙΜΕΤ/ΕΚ1...
Θεσσαλονικη, Ελλάδα21 Φεβ 2017

Δελτίο Τύπου του kick-off public event του έργου AUTOPILOT
Δελτίο Τύπου του kick-off public event του έργου AUTOPILOT
Βερσαλλίες, Γαλλία07 Φεβ 2017

 
 R&DPublications2013     

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 2013

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά

1.       Mitsakis E., Papanikolaou A., Aifadopoulou G., Salanova Grau J.M., C. Doll, Giannopoulos G., Zerefos C., (2013) An integrated framework for linking climate change impacts to emergency adaptation strategies for transport networks, European Transport Research Review, Springer

2.       Stamos I., Kitis G., Basbas S. (2013) The implementation of a contra-flow bus lane in the city of Thessaloniki: Energy and environmental impacts, Fresenius Environmental Bulletin

3.       Salanova Grau J.M., Estrada Romeu M.A., Mitsakis E., Stamos I. (2013) Agent based modeling for simulation of taxi services, Journal of Traffic and Logistics Engineering

4.       Mitsakis E., Stamos I., Papanikolaou A., Aifadopoulou G., H. Kontoes (2013) Assessment of climate change impacts and extreme weather events on transport networks: Case study of the 2007 wildfires in Peloponnesus, Natural Hazards, Springer

5.       Mitsakis E., Chatziathanasiou M., Tyrinopoulos Y., Iordanopoulos P. (2013) Current status of ITS deployment in Greece, Journal of Traffic and Logistics Engineering

6.       Gonzalez F. J, Morana J., Salanova Grau J. M., Ma T. (2013) Design and scenario assessment for collaborative logistics and freight transport systems, International Journal of Transport Economics

7.       Mandzuka S., Zura M., Horvat B., Bicanic D., Mitsakis E. (2013) Directives of the EU on ITS and their impact on the Republic of Croatia, PROMET - Scientific Journal on Traffic and Transportation Research, Volume 25, No 3, pp. 273-283

8.       Stamos I., Salanova Grau J.M., Mitsakis E., Aifadopoulou G., Chiu Y.C. (2013) On criticality assessment based evacuation modeling: empirical findings, Journal of Traffic and Logistics Engineering

9.       E. Mitsakis, A. Papanikolaou, G. Aifadopoulou, K. Chrysostomou (2013) Review of technologies for emergency management of climate change related impacts on transport networks, Journal of Traffic and Logistics Engineering

10.   Mitsakis E., Stamos I., Salanova Grau J.M., Chrysochoou E., Iordanopoulos P., Aifadopoulou G. (2013) Urban mobility indicators for Thessaloniki, Journal of Traffic and Logistics Engineering, Vol.1, No. 2, pp. 148-152, ISSN: 2301-3680

11.   Mikiki F., Morfoulaki M., Papaioannou P., Aifadopoulou G. (2013) L'importance attribuée par les usagers des transports publics à l'information fournie par les technologies avancées: un levier pour l'investissement dans des systems cooperatives, Recherche Transports Sécurité

12.   Nathanail E., Papoutsis K. (2013) Towards a sustainable urban freight transport and urban distribution, Journal of Traffic and Logistics Engineering , Vol 1, No. 1, pp 58-63

13.  Koutkias, V., Bekiaris, E., Maglaveras, N., & Gkemou, M. (2013). Towards an Ontology-based Model for User Profile Representation in a Cloud Infrastructure. In International Journal of Electronic Commerce Studies (IJECS), 4(2), 349-354, doi: http://dx.doi.org/10.7903/ijecs.1042.

14.  Bekiaris, E., Prentza, L. (2013). Evaluation of an Agent based Monitoring and Brokerage System for Neighbourhood Electricity Usage Optimization. In Journal of Energy and Power Engineering, Vol.7, No 10, pp. 1915-1921, ISSN: 1934-8975 (Print), ISSN: 1934-8983 (Online).

15.  Bekiaris, E., Gemou, M., Van Isacker, K., Slegers, K., Laporte, L., Salmon, N., Bascones, M.L., Turrero, M.& Carmona, I. (2013). Modelling the User. In Academic Journal of Computer Technology and Application, Vol. 4, No. 7, ISSN: 1934-7332 (Print),  ISSN: 1934-7340 (Online), pp. 327-334.

16.  Panou, M., Touliou, K., Bekiaris, E. & Tsaprounis, T. (2013). Mobile phone application to support the elderly, In International Journal of Cyber Society and Education, Pages 51-56, Vol. 6, No. 1,  ISSN:1995-6649 Vol 6, No 1.

 

 Δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων

1.       Chrysochoou E., Ziliaskopoulos A. (2013) A stochastic vehicle routing model and its specifications, 26th European Conference on Operational Research, Euro INFORMS MMXIII, July 1-4, Rome, Italy  

2.       Mitsakis E., Salanova Grau J.M., Chrysohoou E., Aifadopoulou G. (2013) A robust method for real-time estimation of travel times for dense urban road networks using point-to-point detectors, Transportation Research Board 92nd Annual Meeting, Washington, USA.

3.       Mitsakis E., Salanova Grau J.M. (2013) Transitions of urban mobility due to technologies: Thessaloniki smart city, International Conference on "Changing Cties": Spatial, morphological, formal and socio-economic dimensions, June 18-21, Skiathos, Greece.

4.       Rijavec R., Mitsakis E., Niculescu M., Kernstock W. (2013) Intelligent transport system deployment and integration in South East Europe, 21st International Symposium on Electronics in Transport, March 25 & 26, (2013), Ljubljana, Slovenia.

5.       Salanova Grau J.M., Aifadopoulou G., Myrovali G., Kyriakou N., Savvas A. (2013) Towards an efficient taxi industry reform in areas with high vehicle ownership ratio and a developing public transport system; the case of Cyprus, 13th World Congress on Transport Research, Rio De Janeiro, Brazil, July 15-18.     

6.       Chrysochoou E., Tzenos P.,  Aifadopoulou G. (2013) Optimum journey planning algorithm for public transport in urban networks, 6th International Congress on Transport Research, Thessaloniki, Greece, 6-7 October

7.       Kosmopoulou S., Stamos I., Mintsis G., Basbas S., Taxiltaris C. (2013) Formulation of Urban Traffic Master Plan with the use of macroscopic modeling techniques, 6th International Congress on Transport Research, Thessaloniki, Greece, 6-7 October       

8.       Stamos I., Salanova Grau J.M., Mitsakis E. (2013) Macroscopic Fundamental Diagrams: Simulation findings for Thessaloniki's road network, 6th International Congress on Transport Research, Thessaloniki, Greece, 6-7 October

9.       Mitsakis E., Salanova Grau J.M., Aifadopoulou G., Tzenos P. (2013) Advanced Traveler Information Services based on estimated and forecasted real-time traffic conditions in Thessaloniki, 6th International Congress on Transport Research, Thessaloniki, Greece, 6-7 October

10.   Stamos I., Aifadopoulou G., Mitsakis E., Chrisochoou E. (2013) Thessaloniki's static traffic assignment model development and urban mobility indicators, 6th International Congress on Transport Research, Thessaloniki, Greece, 6-7 October   

11.   Mitsakis E., Stamos I., Salanova Grau J.M., Chrysochoou E., Iordanopoulos P., Aifadopoulou G. (2013) Urban mobility indicators for Thessaloniki, 2nd International Conference on Traffic and Logistics Engineering, Istanbul, Turkey, March 15-16            

12.   Stamos I., Salanova Grau J.M., Mitsakis E., Aifadopoulou G., Chiu Y.C. (2013) On criticality assessment based evacuation modeling: empirical findings, 2nd International Conference on Traffic and Logistics Engineering, Istanbul, Turkey, March 15-16              

13.   Salanova Grau J.M., Estrada Romeu M.A., Mitsakis E., Stamos I. (2013) Agent based modeling for simulation of taxi services, 2nd International Conference on Traffic and Logistics Engineering, Istanbul, Turkey, March 15-16  

14.   Mitsakis E., Papanikolaou A., Aifadopoulou G., Chrysostomou K. (2013) Review of technologies for emergency management of climate change related impacts on transport networks, 2nd International Conference on Traffic and Logistics Engineering, Istanbul, Turkey, March 15-16

15.   Mitsakis E., Chatziathanasiou M., Tyrinopoulos Y., Iordanopoulos P. (2013) Current status of ITS deployment in Greece, 2nd International Conference on Traffic and Logistics Engineering, Istanbul, Turkey, March 15-16

16.   Aifantopoulou G., Morfoulaki M., Kotoula K., Chrysostomou K.(2013) Promotion of sustainable mobility in the cross-border area of Greece-Bulgaria through advanced technology systems, 6th International Congress on Transport Research, Thessaloniki, Greece, 6-7 October

17.   Morfoulaki M., Aifantopoulou G., Chrysostomou K., Kotoula K. (2013) Pupils’ transport in Greece: rational cost calculations can account for public resources savings, 6th International Congress on Transport Research, Thessaloniki, Greece, 6-7 October

18.   Tyrinopoulos Y., Kortsari A., Hatziathanasiou M. (2013) A decision support tool towards a financially sustainable transport system: the case of Athens, 6th International Congress on Transport Research, Thessaloniki, Greece, 6-7 October

19.   Tyrinopoulos Y., Kortsari A., N. Georgantis (2013) Transferring the concept of Local Trip Plans from urban environments to tourists areas, 6th International Congress on Transport Research, Thessaloniki, Greece, 6-7 October

20.   Morfoulaki M., Tyrinopoulos Y., Kotoula K., Myrovali G., Georgantis G.(2013) Organization of public transport system in Kos island, Urban Transport XIX, WIT Press, Kos Greece, ISBN: 978-1-84564-716-2

21.   M. Tsami, G. Adamos, E. Nathanail (2013) Investigating the accessibility level for disabled users at urban transport interchanges, International Conference: Reliability and Statistics in Transportation and Communication, 16-19 October 2013.

22.   M. Tsami, E. Nathanail, G. Adamos (2013) Designing urban transport interchanges: the case of Thessaloniki railway station, International Conference on ―Changing Cities: Spatial, morphological, formal & socio-economic dimensions,  Skiathos, Greece, June 18-21

23.   M. Tsami, G. Adamos, E. Nathanail (2013) Moving towards the development of sustainable transportation hubs in Europe: Investigating the role of soft modes in Thessaloniki railway station reformation, 4th International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE 2013) & SECOTOX Conference, Mykonos, Greece, June 24-27.

24.   M. Tsami, G. Adamos, E. Nathanail (2013) Sustainable development design for the transformation of the Thessaloniki Railway Station into a city hub, European Transport Conference, 30 September 2013 — 02 October, Frankfurt, Germany.

25.   Gagatsi E., Myrovali G., Aifadopoulou G., Halatsis A. (2013) The partly-forgotten hinterland look of the “within the columns” Sea Ports, 13th World Congress on Transport Research, Rio De Janeiro, Brazil, July 15-18.  

26.   Aifadopoulou G., Caballini C., Gagatsi E., Myrovali G., Sacone S. (2013) Transforming Med Ports in seamless intermodal links by exploiting new technologies, 13th World Congress on Transport Research, Rio De Janeiro, Brazil, July 15-18.

27.   Gogas M., Papoutsis K., Nathanail E. (2013) Methodological framework for the assessment of monitoring and information systems in urban distribution, 6th International Congress on Transport Research, Thessaloniki, Greece, 6-7 October

28.   Gogas M., Papoutsis K., Nathanail E. (2013) The impact of management structures and decision-making models of ‘green’ logistics terminals on their performance, 13th International Conference  of  Reliability  and  Statistics  in  Transportation  and  Communication, October, 16-19, 2013. Riga, Latvia

29.   Papoutsis K., Gogas M., Nathanail E. (2013) Market uptake of ICT usage for enhanced visibility on supply chain, European Transport Conference, October, 2013. Frankfurt, Germany

30.   Gagatsi E., Myrovali G., Aifadopoulou G., Halatsis A. (2013) Redefining the role of ports as regional export gateways under the shadow of the financial crisis: The case of Mediterranean ports, 6th International Congress on Transport Research, Thessaloniki, Greece, 6-7 October

31.   Gagatsi E., Athanasopoulos N., Vaggelas G., Aifadopoulou G., Morfoulaki M. (2013) ICT for cooperative supply chain visibility within a port centric intermodal setting: The case of the Thessaloniki port-rail-dryport integration, 6th  ECITL Conference, Valencia, Spain

32.   Papoutsis K., Basbas S., Bouhouras E., Sdoukopoulos E. (2013) Impact investigation of the economic crisis to the road freight sector in Thessaloniki, Greece, Urban Transport XIX, pp 547-557, WIT (Wessex Institute of Technology) Press, Southampton, UK [ISBN: 978-1-84564-716-2]

33.  Vanderheiden, G., Treviranus, J., Gemou, M., Bekiaris, E., Markus, K., Clark, C., Basman, A. (2013). The Evolving Global Public Inclusive Infrastructure (GPII). In Proceedings of Human Computer Interaction International 2013.

34.  Bekiaris, E., Touliou, K., Panou, M., & Gaitanidou, E. (2013). The impact of aftermarket devices on distance keeping and traffic efficiency. In Proceedings of 13th WCTR, Rio de Janeiro, Brazil.

35. Bekiaris, E., Touliou, K., & Panou, M. (2013). HMI for elderly and disabled drivers to get safely real-time warnings and information while driving.  In Proceedings of 13th WCTR, July 15-18, 2013, Rio de Janeiro, Brazil

36.  Gemou, M., Bekiaris, E., & Vanderheiden, G. (2013, May). Auto-configuration through cloud: Initial case studies for universal and personalized access for all. In IST-Africa Conference and Exhibition (IST-Africa), 2013 (pp. 1-8). IEEE.

Δημοσιεύσεις σε βιβλία

 1.       Gonzalez-Feliu J., Salanova J. M., Morana J., Mitsakis E. (2013) Urban logistics pooling viability analysis via a multicriteria multiactor method, La nueva ordenacion del Mercado de transporte Marcial Pons

2.       Gonzalez-Feliu J., Herve T., Zeljko J., Salanova J. M., Ayfandopoulou G., Thebaud J. B., Zubillaga F. (2013) The deployment of urban logistics solutions from research, development and pilot results. Lessons from the FREILOT Project, Commercial/Goods Transport in Urban Areas
3.       A. Kortsari, Y. Tyrinopoulos, M. Hatziathanasiou (2013) A critical overview of ICT deployment in transportation in Europe, Information and communication technologies for transport: opportunities, threats and ethics/equity, Publisher: Edward Elgar, Book series: NECTAR series on Transportation and Communications Networks Research
4.       A. Bekiaris, A. Tsioutras, M. Gemou, D. Margaritis, M. Morfoulaki, G. Aifantopoulou (2013) Κυκλοφοριακή Αγωγή και Οδική Ασφάλεια για τους Μαθητές Γυμνασίου, Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

   Copyright 2011 για ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ από το Τμήμα ΒΒ   Όροι Χρήσης  Δήλωση Προστασίας Δεδομένων