Απριλίου 24, 2017        Είσοδος   Εγγραφή  
Ενημερωτικό Υλικό
 
Νέα και Εκδηλώσεις
Δελτίο Τύπου: Σύστημα υποστήριξης του οδηγού που μειώνει τον κίνδυνο ατυχημάτων εφαρμόζει το ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ
Δελτίο Τύπου: Σύστημα υποστήριξης του οδηγού που μειώνει τον κίνδυνο ατυχημάτων εφαρμόζει το ΙΜΕΤ/ΕΚ1...
Θεσσαλονικη, Ελλάδα21 Φεβ 2017

Δελτίο Τύπου του kick-off public event του έργου AUTOPILOT
Δελτίο Τύπου του kick-off public event του έργου AUTOPILOT
Βερσαλλίες, Γαλλία07 Φεβ 2017

O διευθυντής του ΙΜET/EKETA κ. Άγγελος Μπεκιάρης στο studio της εκπομπής του TV 100 "Πέριξ"
O διευθυντής του ΙΜET/EKETA κ. Άγγελος Μπεκιάρης στο studio της εκπομπής του TV 100 "Πέριξ"
Θεσσαλονικη, Ελλάδα01 Φεβ 2017

Ημερίδα Shift2Rail
Eυκαιρία χρηματοδότησης των ελληνικών ΜμΕ/ Ερευνητικών Φορέων στον Σιδηρόδρομο
Αθήνα, Ελλάδα24 Ιαν 2017

Το ΙΜΕΤ σε συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας της Βουλής των Ελλήνων
Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογι1...
Αθήνα, Ελλάδα13 Οκτ 2016

 
 Το IνστιτούτοΟργανόγραμμαΕυφυής Βιώσιμη Κινητικότητα     

Τομέας Β:Ευφυής Βιώσιμη Κινητικότητα - Εμπορευματικές Μεταφορές & Δίκτυα

Β: Ευφυής Βιώσιμη Κινητικότητα -Διατροπικές Εμπορευματικές Μεταφορές-Χερσαία Δίκτυα Μεταφορών
Head of Department: Dr. Γεωργία Αϋφαντοπούλου

Στελέχη:Μ. Μορφουλάκη, Ευ. Μητσάκης, Μ. Βασιλαντωνάκης, Α. Χαλάτσης, Γ. Μυρόβαλη, Ν. Κωτούλα, Κ. Χρυσοστόμου, Ευ. Χρυσοχόου, J. Salanova, Π. Ιορδανόπουλος, Α. Σταθακόπουλος, Π. Τζένος, Μ. Χατζηαθανασίου, Ε. Ξένου, Α. Μπουτοβίνας, Α. Θεοδοσίου .

Ο Τομέας αυτός έχει σαν αντικείμενο όλα τα θέματα βιώσιμης κινητικότητας με έμφαση στα θέματα χερσαίων δικτύων μεταφορών και την κυκλοφορία τους. Ειδικότερα ασχολείται με θέματα Σχεδιασμού, μελέτης, διαχείρισης, και λειτουργίας του συστήματος των χερσαίων συστημάτων μεταφορών από την πλευρά των υποδομών, δικτύων, κυκλοφορίας και μεταφορικού έργου. Όσον αφορά τα θέματα βιώσιμης κινητικότητας ο Τομέας Β εξετάζει όλα τα συστήματα Μεταφορών (οδικά, σιδηροδρομικά, θαλάσσια, και εναέρια).


Ενδεικτικά αντικείμενα του Τομέα Β είναι:

 • Εφαρμογές των τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ICT – Information Communication Technologies) και των Ευφυών συστημάτων μεταφορών (ITS – Intelligent Transport Systems) στις περιοχές αρμοδιότητας του Τομέα,
 • Θέματα βιώσιμης κινητικότητας και διαμόρφωσης Σχεδίων βιώσιμης κινητικότητας (Σχεδιασμός και διαχείριση βιώσιμων συστημάτων κινητικότητας),
 • Ανάπτυξη και προώθηση της διαδικασίας Σχεδιασμού των Μεταφορών σε Εθνικό και Περιφερειακό επίπεδο,
 • Πρόβλεψη και διαχείριση της ζήτησης για μετακινήσεις με όλα τα μέσα,
 • Εκτίμηση χωρητικότητας και διαθεσιμότητας των υποδομών για την κάλυψη της ζήτησης - Σχεδιασμός δικτύων μεταφορικών υποδομών,
 • Ανάπτυξη αλγορίθμων για την προσομοίωση και μαθηματική αναπαράσταση των μεταφορικών συστημάτων;
 • Συλλογή, συντήρηση και διαχείριση κυκλοφοριακών και άλλων δεδομένων σε οδικές, σιδηροδρομικές, θαλάσσιες και αεροπορικές μεταφορές,
 • Ανάπτυξη, συντήρηση Ελληνικού Παρατηρητηρίου Μεταφορών: ΚΟΜΒΟΣ ΙΜΕΤ (HIT PORTAL), 
 • Ευφυείς και διατροπικές, εμπορευματικές μεταφορές και Logistics (με όλα τα μέσα οδικά / σιδηροδρομικά / θαλάσσια / εναέρια),Θέματα οργάνωσης και λειτουργίας χερσαίων συστημάτων Μεταφορών,
 • Διαμόρφωση πολιτικής Μεταφορών στις περιοχές αρμοδιότητας του Τομέα και συνολικά για το σύστημα Μεταφορών.
 • Αξιολόγηση μέσω δεικτών (KPIs) της λειτουργίας του συστήματος των Μεταφορών μέσω δεικτών τόσο σαν συνολικό σύστημα όσο και σαν υποσυστήματα (ανά μεταφορικό μέσο).


Εργαστήριο Β1: Διαχείριση κινητικότητας και «ζήτησης» - ανάπτυξη συστημάτων κινητικότητας

 _____________________________________________________________________________________________

Υπεύθυνη: Μ. Μορφουλάκη

 Συνοπτική περιγραφή αντικειμένου:

Το Εργαστήριο αυτό δραστηριοποιείται σε ερευνητικά θέματα που αφορούν στα συστήματα διαχείρισης της «ζήτησης», αλλά και στη διερεύνηση ειδικών θεμάτων  κινητικότητας.

 Διερευνά τα θέματα λειτουργίας, οργάνωσης, και διαχείρισης συστημάτων δημόσιων συγκοινωνιών με έμφαση στις μεθόδους βελτιστοποίησης της λειτουργίας τους και στους δείκτες αξιολόγησης της ποιότητας των προσφερόμενων από αυτά υπηρεσιών μεταφοράς σε αστικές και υπεραστικές περιοχές.

 Τέλος, το εργαστήριο ασχολείται με τη μελέτη και διαμόρφωση πολιτικών και μέσων για ανάπτυξη της «βιώσιμης  κινητικότητας»  σε αστικές και υπεραστικές περιοχές τόσο με θέματα επιβατικών όσο και με θέματα αστικών εμπορευματικών μεταφορών καθώς και με τους τρόπους «διαχείρισης» αυτής της κινητικότητας (sustainable mobility management) με την ανάπτυξη και εφαρμογή κατάλληλων επιχειρηματικών και διαχειριστικών μοντέλων και τεχνολογιών.  

 Στα πλαίσια της ανάπτυξης σχεδίων αστικής κινητικότητας το Εργαστήριο Β1 συνεργάζεται με το Εργαστήριο Β4 κυρίως στο αντικείμενο των αστικών εμπορευματικών μεταφορών και με τον Τομέα Γ, Εργαστήριο Γ4 όσον αφορά στην αξιολόγηση της εφαρμογής και μεγιστοποίηση των οφελών των τεχνολογιών κινητικότητας που αναπτύσσονται. 

 Συμπερασματικά, βασικούς τομείς εξειδίκευσης του εργαστηρίου Β1 αποτελούν οι εξής:


 • Προώθηση της Βιώσιμης Κινητικότητας σε αστικές και υπεραστικές περιοχές με την ανάπτυξη σχετικών πολιτικών, τεχνολογιών και μοντέλων διαχείρισης και σχεδιασμού.
 • Προώθηση της πολυτροπικότητας με στόχο την μείωση της χρήσης του Ι.Χ. οχήματος.
 • Βελτιστοποίηση της λειτουργίας των συστημάτων Δ.Σ. σε αστικό και υπεραστικό επίπεδο μέσω εξειδικευμένων δεικτών παρακολούθησης της προσφερόμενης και αντιλαμβανόμενης ποιότητας.
 • Προώθηση του Βιώσιμου Τουρισμού (περιλαμβανομένου και του τουρισμού μέσω πλοίων κρουαζιέρας),
 • Βελτιστοποίηση του συστήματος σχολικών μετακινήσεων και δημιουργία προτύπων για την λειτουργία τους.
 • Οδική ασφάλεια (από την πλευρά της ανάλυσης δεδομένων ατυχημάτων, μελανών σημείων και άλλων στοιχείων σχετικών με τα αντικείμενα του Τομέα Β). 
 •  Ανάπτυξη τεχνολογιών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε όλες τις ερευνητικές περιοχές του εργαστηρίου.

 

Εργαστήριο Β2: Συλλογή – διαχείριση δεδομένων / Διαμόρφωση αλγορίθμων και χρήση πακέτων σχεδιασμού των μεταφορών

_____________________________________________________________________________________________

Υπεύθυνος: J.Μ. Salanova

 

 

Συνοπτική περιγραφή αντικειμένου:

Το Εργαστήριο αυτό αναπτύσσει τεχνολογίες και τεχνικές συλλογής, διαχείρισης και πιστοποίησης δεδομένων από πολλαπλές πηγές, και αναπτύσσει αλγορίθμους για ειδικά προβλήματα μεταφορών όπως αλγορίθμους για τη διαχείριση στόλων οχημάτων και υπηρεσίες δρομολόγησης.

 

Το Εργαστήριο αυτό εκτελεί έρευνα σε θέματα προσομοίωσης και βελτιστοποίησης με χρήση εξειδικευμένων πακέτων λογισμικού με έμφαση στην εφαρμογή ευφυών συστημάτων μεταφορών για τη διαχείριση της μεταφορικής ζήτησης και της μεταφορικής υποδομής. Η ανάλυση δικτύων και οι υπολογιστικές πλατφόρμες ανάπτυξης εφαρμογών για την μελέτη και τη διαχείριση μεταφορικών δικτύων είναι επίσης θέματα του Εργαστηρίου αυτού. Οι πλατφόρμες αυτές  είναι ενταγμένες στον ΚΟΜΒΟ ΙΜΕΤ μια πρωτοποριακή υπολογιστική πλατφόρμα που αναπτύχθηκε από το Ινστιτούτο. Η συλλογή, ταξινόμηση και ανάλυση δεδομένων παράγονται είτε από τις διάφορες έρευνες του Ινστιτούτου, είτε παρέχονται από εξωτερικούς φορείς και είναι σχετικά με τον τομέα των Μεταφορών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Το Εργαστήριο Β2 έχει επίσης την επιστημονική ευθύνη για την ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση του ΚΟΜΒΟΥ ΙΜΕΤ ως ενός μοναδικού για την Ελλάδα συλλέκτη ψηφιακού περιεχομένου, υπηρεσία διαχείρισης «μεγάλων» δεδομένων (big data), και παρόχου «ανοικτών» δεδομένων.  

 

Σε σχέση με την επιστημονική ευθύνη που έχει για την ανάπτυξη και συντήρηση του ΚΟΜΒΟΥ του ΙΜΕΤ ώστε αυτός να είναι πλήρως λειτουργικός και αξιοποιήσιμος και να αποτελεί έργο εθνικής εμβέλειας σε πλήρη ισοδυναμία και συνεργασία με αντίστοιχους κόμβους του εξωτερικού, το Εργαστήριο Β2 έχει την αρμοδιότητα για:

 • Τυποποίηση μοντέλων συγκοινωνιακών δεδομένων και διασύνδεση δεδομένων και υπηρεσιών με εξωτερικές βάσεις και συστήματα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τεχνολογίες αιχμής.
 • Εξειδικευμένες εφαρμογές στο χώρο των Μεταφορών, ανάπτυξη ψηφιακών υποβάθρων γεωγραφικής απεικόνισης των συγκοινωνιακών δικτύων της χώρας σε αστικά και υπεραστικά περιβάλλοντα.
 • Χρήση καινοτόμων συγκοινωνιακών μοντέλων & αλγορίθμων (π.χ. μοντέλα προσομοίωσης συγκοινωνιακών δικτύων μεγάλης κλίμακας, δυναμικών αλγορίθμων καταμερισμού στο δίκτυο / ισορροπίας κυκλοφοριακών φόρτων). 
 • Συλλογή, αποθήκευση, και επεξεργασία πρωτογενών δεδομένων και δυναμικών δεικτών για την κυκλοφορία και τις Μεταφορές στην Ελλάδα και ενοποίησή τους σε μια ολοκληρωμένη βάση.
 • Δημιουργία ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης με ερευνητικό υλικό.
 • Χρήση συγκοινωνιακών εργαλείων για δημιουργία επεξεργασμένων πληροφοριών προς αξιοποίηση από ερευνητικά έργα.
 • Εγκατάσταση ή/και ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων βασισμένων σε τεχνολογίες αιχμής (με σκοπό την δημιουργία «Θερμοκοιτίδας καινοτομίας σε θέματα μεταφορών»).
 • Υλοποίηση πλατφόρμας δοκιμών (test-bed) νέων τεχνολογιών, καινοτόμων συγκοινωνιακών μοντέλων & αλγορίθμων καθώς και πρωτότυπων εφαρμογών που προκύπτουν από έρευνα.
 • Δημιουργία διαδικτυακής πύλης πληροφόρησης και διάχυσης ερευνητικών αποτελεσμάτων, και διασύνδεσης με ερευνητικά εργαστήρια του τομέα των Μεταφορών σε όλο τον κόσμο.
 • Σταδιακή υλοποίηση Παρατηρητηρίου Μεταφορών για συγκεκριμένους δείκτες (ποιοτικούς ή αποδοτικότητας).

 

Τέλος το Εργαστήριο αυτό έχει την ευθύνη εισήγησης προς τη Διεύθυνση του Τομέα Β και του  ΙΜΕΤ, όλων των θεμάτων εμπορικής πολιτικής του ΚΟΜΒΟΥ σχετικά με την παροχή των υπηρεσιών του προς τρίτους, αλλά και την επέκταση σε cloud based, μετατρέποντάς της σε έναν «Χρυσό Οδηγό Υπηρεσιών Μεταφορών».


 

Εργαστήριο Β3: Διαχείριση υποδομών και κυκλοφορίας στις χερσαίες μεταφορές

____________________________________________________________________________________________

Υπεύθυνος: Ευ. Μητσάκης

 Συνοπτική περιγραφή αντικειμένου:

Το Εργαστήριο αυτό εξειδικεύεται στην ανάλυση, μοντελοποίηση και βελτιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης της κυκλοφοριακής ροής και των υποδομών των δικτύων μεταφορών στις χερσαίες μεταφορές. Αναπτύσσει εφαρμογές ευφυών συστημάτων μεταφορών (ITS) για τα θέματα αυτά (π.χ. συνεργατικά συστήματα υποδομής – οχήματος) καθώς και τις «διεπαφές» τους για την «ολοκλήρωση» (integration) με άλλα συστήματα και εφαρμογές. Εξετάζει επίσης  τις αναγκαίες οργανωτικές, διοικητικές, και εποπτικές ρυθμίσεις περιλαμβανομένων και των σχετικών  διεπαφών και συνεργασίας μεταξύ των φορέων που διαχειρίζονται τα σχετικά συστήματα.  Ειδικότερα και ενδεικτικά θέματα με τα οποία ασχολείται το Εργαστήριο Β3, είναι:


 • Εφαρμογή τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών στα παραπάνω θέματα, στα πλαίσια της δημιουργίας και λειτουργίας ολοκληρωμένων ευφυών συστημάτων μεταφορών (Intelligent Transport Systems - ITS) στους τομείς του αντικειμένου του Εργαστηρίου, 
 • Συνεργατικά συστήματα μεταφορών και κινητικότητας (Cooperative Mobility Systems) στους τομείς του αντικειμένου του Εργαστηρίου,
 • Μοντελοποίηση συστημάτων και διαδικασιών στα αντικείμενα του Εργαστηρίου,
 • Πρόβλεψη μετακινήσεων στα πλαίσια της διαδικασίας Σχεδιασμού των Μεταφορών,
 • Συστήματα διαχείρισης και ελέγχου  της κυκλοφορίας σε χερσαία δίκτυα,
 • Προσομοίωση χερσαίων δικτύων και αξιολόγηση της λειτουργίας τους,
 • Διαχείριση υποδομών δικτύων και συστημάτων μεταφορών,
 • Διαχείριση της συντήρησης των υποδομών χερσαίων δικτύων μεταφορών.

 Το Εργαστήριο αυτό είναι επίσης υπεύθυνο για το σχεδιασμό, τη διαχείριση και τη συντήρηση υποδομών πολυτροπικών συστημάτων και δικτύων μεταφορών για την αντιμετώπιση των φαινομένων της κλιματικής αλλαγής (προσαρμογή και πρόληψη), ακραίων καιρικών φαινομένων και φυσικών καταστροφών.

 Τέλος είναι υπεύθυνο για την πιστοποίηση των υποδομών και των συστημάτων διαχείρισης της κυκλοφορίας στις μεταφορές επιφανείας (προτεραιότητα στη πιστοποίηση συστημάτων διαχείρισης της κυκλοφορίας σε σιδηροδρομικά δίκτυα με το Ευρωπαϊκό σύστημα  ERTMS).


Εργαστήριο Β4: Ευφυείς διατροπικές Εμπορευματικές μεταφορές και Logistics

_____________________________________________________________________________________________

Υπεύθυνη:  Ελίζα Γαγάτση

 

Συνοπτική περιγραφή αντικειμένου:

Το Εργαστήριο αυτό ασχολείται με τη οργάνωση, λειτουργία, διαχείριση και τη βελτιστοποίηση συστημάτων εμπορευματικών μεταφορών και logistics και με τη διαχείριση εφοδιαστικών αλυσίδων μεταφορών σε αστικό (urban logistics), εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο (global Supply Chains). Η έμφαση είναι στην οργάνωση και αξιοποίηση διατροπικών αλυσίδων μεταφοράς σε εθνικό και διεθνές επίπεδο όπου το Εργαστήριο Β4 συνεργάζεται κατά περίπτωση με τα αντίστοιχα Εργαστήρια του τομέα Γ που ασχολούνται με τις θαλάσσιες και εναέριες μεταφορές (Εργαστήρια Γ1 και Γ2).  Επί πλέον, το Εργαστήριο Β4 ασχολείται με τα θέματα των αστικών εμπορευματικών μεταφορών και logistics. Στα θέματα αυτά και σε ότι αφορά κυρίως τις διεπαφές  των αστικών εμπορευματικών συστημάτων με λιμάνια και αεροδρόμια συνεργάζεται και εμπλέκεται και ο Τομέας Γ ο οποίος είναι αρμόδιος για τα θέματα λειτουργίας των θαλάσσιων και εναέριων μεταφορών.

 

Ενδεικτικές δράσεις του Εργαστηρίου αποτελούν: • Συγκριτική αξιολόγηση (benchmarking) της Εφοδιαστικής Αλυσίδας,
 • Αναβάθμιση των υφιστάμενων Εφοδιαστικών Αλυσίδων μέσα από την βελτίωση των επιμέρους λειτουργιών αυτών,
 • Μελέτη ειδικών κλάδων και εφοδιαστικών αλυσίδων (πχ αγρο-διατροφικά προϊόντα),
 • Αποτίμηση ευκαιριών της συνεργατικής χρήσης πόρων,
 • Μείωση του περιβαλλοντικού αντίκτυπου (environmental footprint) των εμπορευματικών μεταφορών (συνεργασία με Εργαστήριο Γ3),
 • Αποτίμηση του αντίκτυπου αλλαγών συγγενών τομέων στην Εφοδιαστική Αλυσίδα,
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών στα θέματα της εφοδιαστικής αλυσίδας για τον έλεγχο, παρακολούθηση, ενίσχυση της διαφάνειας και ασφάλειας των εμπορευματικών μεταφορών σε στρατηγικό, επιχειρηματικό και επιχειρησιακό επίπεδο και αποτίμηση των επιπτώσεων από την εφαρμογή των τεχνολογιών αυτών,
 • Διαμόρφωση και εφαρμογή λύσεων βελτιστοποίησης εμπορευματικών αλυσίδων μεταφορών
 •  Ενίσχυση της ασφάλειας της διατροπικής εφοδιαστικής αλυσίδας (security),
 • Σχεδιασμός, οργάνωση και διαχείριση Τερματικών Εμπορευματικών Σταθμών και Κέντρων διατροπικών εμπορευματικών μεταφορών,
 • Διερεύνηση των ιδιαίτερων προβλημάτων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο χώρο των εμπορευματικών Μεταφορών,
 •  Βελτιστοποίηση της αστικής εμπορευματικής μεταφοράς και διανομής με τη χρήση μοντέλων και διάφορων  εφαρμογών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (π.χ. routing & scheduling προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες απαιτήσεις των εφοδιαστικών αλυσίδων, κλπ),
 • Βελτιστοποίηση επιπέδου αποθεμάτων με τη χρήση μοντέλων πρόβλεψης ζήτησης και διαχείρισης αποθεμάτων,
 • Οποιαδήποτε άλλη δράση σχετική με τις εμπορευματικές μεταφορές και τα logistics περιλαμβανομένης και της δημιουργίας ερευνητικών cluster στα logistics ή της δημιουργίας καινοτόμων επιχειρηματικών σχημάτων στις περιοχές αυτές.


   Copyright 2011 για ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ από το Τμήμα ΒΒ   Όροι Χρήσης  Δήλωση Προστασίας Δεδομένων