Ιανουαρίου 21, 2018        Είσοδος   Εγγραφή  
 ΣυνεργασίεςΕθνικές Συνεργασίες     

Στην Ελλάδα το ΙΜΕΤ έχει μόνιμη και σταθερή συνεργασία με το ΑΠΘ και ειδικότερα με το Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής και Οδοποιίας του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και με την Ερευνητική Ομάδα Μεταφορών του Τομέα Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων του Τμήματος Αγρονόμων - Τοπογράφων Μηχανικών. Η συνεργασία αυτή συνίσταται κυρίως στη συμμετοχή του ΙΜΕΤ στην οργάνωση και διεξαγωγή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στις Μεταφορές, το οποίο άρχισε να λειτουργεί (για πρώτη φορά στην Ελλάδα) το Σεπτέμβριο του 2003. Το ΙΜΕΤ συνεργάζεται επίσης συστηματικά με το Σύλλογο Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (ΣΕΣ) οργανώνοντας μαζί του το μόνιμο Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα που γίνεται κάθε δύο (2) χρόνια. Συνεργάζεται επίσης μαζί του σε πολλά άλλα Συνέδρια και εκδηλώσεις. Τέλος, με τις κατά περίπτωση μελέτες και ειδικά ερευνητικά προγράμματα που αναλαμβάνει το ΙΜΕΤ, έχει συνεργαστεί και εξακολουθεί να συνεργάζεται με όλους τους κυριότερους φορείς της χώρας στο χώρο των Μεταφορών. Ενδεικτικά αναφέρονται: Υπουργείο Μεταφορών, Υπουργείο Αιγαίου, ΥΠΕΧΩΔΕ, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ΟΣΕ, ΟΑΣΑ, ΣΑΣΘ, ΟΛΘ.

   Copyright 2011 για ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ από το Τμήμα ΒΒ   Όροι Χρήσης  Δήλωση Προστασίας Δεδομένων