Ιανουαρίου 21, 2018        Είσοδος   Εγγραφή  
 ΣυνεργασίεςΕκπαιδευτικό ΈργοΣυνεργασίες     

Συνεργασία Ι.ΜΕΤ στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα "Σχεδιασμός, Οργάνωση και διαχείριση των Συστημάτων Μεταφορών

Τα αντικείμενα που αφορούν το Σχεδιασμό, την Οργάνωση και τη Διαχείριση των Συστημάτων Μεταφορών σε τοπική, περιφερειακή, εθνική και υπερεθνική κλίμακα είναι υψηλής προτεραιότητας για τη χώρα μας, γεγονός που υποδηλώνεται και από το υψηλό ποσοστό των διατιθέμενων πόρων από το Γ’ Κ.Π.Σ. στον τομέα των Μεταφορών. Για το λόγο αυτό το ΙΜΕΤ σε συνεργασία με τα Τμήματα Πολιτικών Μηχανικών και Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών του ΑΠΘ, συνδιοργανώνει το διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Σχεδιασμός, Οργάνωση και Διαχείριση των Συστημάτων Μεταφορών» (ΜΕΤ.Μ.). Στόχος είναι η δημιουργία ενός προγράμματος σπουδών με ευρωπαϊκή φυσιογνωμία και διεθνή προσανατολισμό, με τη συμμετοχή επιφανών και καταξιωμένων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων στις Μεταφορές. Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι του προγράμματος συνοψίζονται στους εξής:
  • Κάλυψη των αναγκών της χώρας σε επιστημονικό προσωπικό υψηλής στάθμης που θα συμβάλλει στην οικονομική, κοινωνική και τεχνολογική ανάπτυξη της χώρας και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στον τομέα των Μεταφορών.
  • Προετοιμασία των μελλοντικών στελεχών των Ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, των Ερευνητικών Κέντρων, των Υπηρεσιών και Οργανισμών του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, των Τεχνικών Υπηρεσιών των Ο.Τ.Α., των φορέων Δημοσίων Αστικών Συγκοινωνιών, των Κ.Τ.Ε.Λ., των μεταφορικών εταιρειών, των τεχνικών εταιρειών και των μελετητικών γραφείων.
  • Προαγωγή της γνώσης και ανάπτυξη της έρευνας στον ευρύτερο τομέα των Μεταφορών και τις συναφείς επιστημονικές περιοχές.
  • Ποιοτική αναβάθμιση των μεταπτυχιακών σπουδών στον Τομέα των Μεταφορών, ώστε να καταστούν ανταγωνιστικές των αντίστοιχων προγραμμάτων του εξωτερικού.

Περισσότερες πληροφορίες: http://hermes.civil.auth.gr/pgtransport

   Copyright 2011 για ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ από το Τμήμα ΒΒ   Όροι Χρήσης  Δήλωση Προστασίας Δεδομένων