Ιανουαρίου 21, 2018        Είσοδος   Εγγραφή  
 ΣυνεργασίεςΕκπαιδευτικό ΈργοΣεμινάρια     

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

Μέσα στις βασικές προτεραιότητες του ΙΜΕΤ είναι η οργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων με στόχο την πρακτική εφαρμογή και διάχυση των ερευνητικών του αποτελεσμάτων αλλά και την παροχή εξειδικευμένης κατάρτισης σε θέματα μεταφορών.

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται αναλυτικά τα σεμινάρια που υλοποιήθηκαν με πρωτοβουλία του ΙΜΕΤ μέσα στο 2005.

1ο Διεθνές Σεμινάριο εξειδίκευσης με θέμα: «Προηγμένα Μοντέλα και Εργαλεία για τη Διαχείριση Συστημάτων Μεταφορών»

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 1ο διεθνές Σεμινάριο Εξειδίκευσης με θέμα «Προηγμένα Μοντέλα και Εργαλεία για τη Διαχείριση Συστημάτων Μεταφορών». Το σεμινάριο αυτό διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Μεταφορών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης στις εγκαταστάσεις του Ξενοδοχείου SANI RESORT στη Χαλκιδική από 5-9 Σεπτεμβρίου 2005.

Ο στόχος του Σεμιναρίου ήταν να καλύψει σε μεγάλο βάθος τα θέματα δημιουργίας και χρήσης προηγμένων υποδειγμάτων (μοντέλων) της ζήτησης και της προσφοράς, η χρήση των οποίων συνεχώς αυξάνεται τόσο στο Σχεδιασμό όσο και στη Διαχείριση Συστημάτων Μεταφορών και κυκλοφορίας.

Το πρόγραμμα του Σεμιναρίου αποτελείτο από τρία μέρη:

 1. Το πρώτο μέρος περιελάμβανε μια σε βάθος μελέτη των διακριτών μοντέλων επιλογής (discrete choice models) και των εφαρμογών τους και προσέφερε στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να εξοικειωθούν με τα προβλήματα της συλλογής δεδομένων, της διατύπωσης μοντέλων, των ελέγχων και της πρόβλεψης, ώστε να αποκτήσουν σχετική εμπειρία. Έγινε πρακτική εξάσκηση μέσα από εργαστηριακές ασκήσεις σε υπολογιστές που υπήρχαν διαθέσιμοι για κάθε σπουδαστή, και χρήση σύγχρονων λογισμικών στατιστικής ανάλυσης. Ο στόχος ήταν να γίνει δημιουργία και έλεγχος διακριτών μοντέλων επιλογής με χρήση πραγματικών βάσεων δεδομένων.
 2. Το δεύτερο μέρος αφορούσε τα προηγμένα μοντέλα «προσφοράς». Εξετάστηκαν τα Μοντέλα Σταθερής Κατάστασης, τα «μεταβλητού χρόνου» (Time Varying), Μοντέλα καταμερισμού της Κυκλοφορίας (assignment) καθώς και τα αναλυτικά - προσομοιωτικά μοντέλα καταμερισμού της κυκλοφορίας με έμφαση σε πρακτικές εφαρμογές στη διαχείριση και ανάλυση επιπτώσεων. Οι συμμετέχοντες διδάχθηκαν σχετικά με την προσομοίωση κυκλοφορίας, τα δυναμικά μοντέλα κατανομής κυκλοφορίας (DTA), εκτίμησης προέλευσης-προορισμού και πρόβλεψης για εφαρμογές σε πραγματικό χρόνο, μοντέλα κυκλοφοριακών ροών, ελέγχου κυκλοφορίας και καθοδήγησης συστημάτων και off-line μεθόδους αξιολόγησης με χρήση των προσομοιωτικών εργαλείων καταμερισμού της κυκλοφορίας VISTA και DYNASMART.
 3. Στο τελευταίο μέρος του προγράμματος έγινε παρουσίαση των συνδυασμένων μοντέλων κατανομής μετακινήσεων στο χώρο, καταμερισμού κατά μέσο και καταμερισμού στο δίκτυο.

Οι διδάσκοντες του σεμιναρίου ήταν διεθνούς φήμης καθηγητές και ερευνητές και ειδικότερα οι:

 1. Καθ. David Boyce, Northwestern, ΗΠΑ (Επίτιμος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Illinois στο Σικάγο)
 2. Καθ. Laurie Garrow, Georgia Institute of Technology, ΗΠΑ
 3. Καθ. Frank Koppelman, Πανεπιστήμιο Northwestern, ΗΠΑ
 4. Καθ. Hani Mahmassani, Πανεπιστήμιο Maryland, ΗΠΑ
 5. Καθ. Γ.Α. Γιαννόπουλος, Διευθυντής Ελληνικού Ινστιτούτου Μεταφορών και καθηγητής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
 6. Καθ. Α. Σταθόπουλος, καθηγητής Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Αθήνα.
 7. Καθ. Α. Κ. Ζηλιασκόπουλος, ανώτερος ερευνητής του Ελληνικού Ινστιτούτου Μεταφορών και καθηγητής των Πανεπιστημίων Θεσσαλίας και Northwestern, ΗΠΑ

Το Σεμινάριο παρακολούθησαν σαν σπουδαστές, εκπρόσωποι από ελληνικούς οργανισμούς, φορείς και πανεπιστήμια (ΟΑΣΑ Α.Ε., Εγνατία Οδός Α.Ε., Αττικό Μετρό Α.Ε., TREDIT Α.Ε., Ι.ΜΕΤ, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο), μεταπτυχιακοί φοιτητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καθώς και από το πανεπιστήμιο Technical University of Madrid.

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο: «Με στόχο την ασφάλεια στις περιοχές εκτέλεσης οδικών έργων»

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο με αντικείμενο την οδική ασφάλεια σε εργοταξιακές ζώνες επί την οδό διοργάνωσε το ελληνικό Ινστιτούτο Μεταφορών ως συντονιστής φορέας του έργου PREVENT μαζί με το ΥΠΕΧΩΔΕ το οποίο συγχρηματοδοτεί το έργο. Τα σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2005 στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης – ΕΚΕΤΑ στη Θεσσαλονίκη όπου στεγάζεται και το ΙΜΕΤ.

Τους συμμετέχοντες όρισε το Υπουργείο με ενημερωτική αποστολή που έστειλε στις αρμόδιες υπηρεσίες του. Τελικά το σεμινάριο παρακολούθησαν 13 συμμετέχοντες μηχανικοί από το δημόσιο τομέα.

Η εκπαίδευση χωρίστηκε σε 3 τμήματα. Στο πρώτο παρουσιάστηκε το ευρωπαϊκό έργο PREVENT που συντονίζεται από το ΙΜΕΤ χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Leonardo Da Vinci, συγχρηματοδοτείται η συμμετοχή του ΙΜΕΤ από το ΥΠΕΧΩΔΕ και αποτέλεσε την αφορμή για την εκδήλωση αυτή. Στο δεύτερο τμήμα έγινε η θεωρητική κατάρτιση στο περιεχόμενο των εθνικών προδιαγραφών που αφορούν στην εργοταξιακή σήμανση των ζωνών εκτέλεσης οδικών έργων. Τέλος, στο τρίτο τμήμα έγινε η παρουσίαση του ηλεκτρονικού εργαλείου που αποτέλεσε το βασικό προϊόν του έργου PREVENT, και εμπεριέχει όλο το θεωρητικό μέρος των προδιαγραφών αλλά και πρακτική εξάσκηση μέσω τυπικών παραδειγμάτων και ασκήσεων για την αξιολόγηση της κατανόησης του εκπαιδευτικού υλικού.

Τα βασικά συμπεράσματα που προέκυψαν από το σεμινάριο ήταν τα εξής:

 • Υπάρχει έντονο ενδιαφέρον των εργαζομένων σε υπηρεσίες που επιβλέπουν δημόσια οδικά έργα για ενημέρωση – εκπαίδευση στις προδιαγραφές σήμανσης των ζωνών εκτέλεσης οδικών έργων. Οι άνθρωποι αυτοί καθοδηγούν τους αναδόχους των έργων στη μελέτη σήμανσης την οποία και θα πρέπει να εγκρίνουν ενώ σε πολλές περιπτώσεις έχουν υποστεί κυρώσεις από τυχών παρατυπίες που έχουν προκαλέσει ατύχημα. Για το λόγο αυτό είναι συνήθης πλέον τακτική η κάλυψη από ασφαλιστική εταιρεία των περιοχών όπου εκτελούνται οδικά έργα.
 • Είναι απαραίτητη η εκπαίδευση και των ιδιωτικών εταιρειών που αποτελούν τους αναδόχους των δημοσίων οδικών έργων καθώς αυτοί συντάσσουν τις μελέτες σήμανσης και είναι βασικά υπεύθυνοι για την ασφάλεια των εργοταξίων και των εργαζομένων τους.
 • Υπάρχουν στις προδιαγραφές τυπικά παραδείγματα σήμανσης εργοταξιακών ζωνών οι οποίες όμως καλύπτουν πολύ μικρό τμήμα των πραγματικών περιπτώσεων ενώ δεν περιλαμβάνουν καμιά μορφή εργοταξιακής ζώνης σε αστικό δίκτυο.
 • Τα όρια μήκους και πλάτους που ορίζουν οι προδιαγραφές δεν μπορούν σε πολλές περιπτώσεις να εφαρμοστούν λόγω των περιορισμών που θέτει η μορφολογία της οδού στην οποία πραγματοποιούνται τα έργα, ειδικά σε περιπτώσεις που δεν γίνεται εκτροπή της κυκλοφορίας αλλά στένωση της υφιστάμενης οδού.
 • Στις προδιαγραφές δεν αναφέρονται πουθενά οι συνθήκες φωτισμού της οδού οι οποίες θα πρέπει να ισχύουν σε κάθε περίπτωση ώστε να γίνεται ορατή η σήμανση καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ωρου και κάτω από οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες.
 • Η χρήση του ηλεκτρονικού εργαλείου εκπαίδευσης και αξιολόγησης θεωρείται μια πρακτική λύση για τους άμεσα ενδιαφερόμενους του παρόντος αντικειμένου στο πρόβλημα ενασχόλησης και κατανόησης των προδιαγραφών σήμανσης.
 • Βασική παρατήρηση αποτελεί η ανάγκη για ελέγχους τόσο από τους αναδόχους όσο και από τις υπηρεσίες μέσα στις προθεσμίες που ορίζουν οι προδιαγραφές αλλά και για μεγαλύτερη και ουσιαστικότερη εμπλοκή της Τροχαίας στη διαδικασία αυτή.

Α Δ Η Ρ Ι Τ Ο «Ανθρώπινο Δίκτυο για την Προαγωγή και Ισχυρή Προώθηση Της Οδικής Ασφάλειας»

Α.  Εκπαίδευση μεταπτυχιακών φοιτητών σε χρήση και υποστήριξη οχημάτων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας

Το Νοέμβριο του 2002 ξεκίνησε στο Ι.ΜΕΤ το ερευνητικό έργο IMMACULATE το οποίο στοχεύει τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα και στη μείωση των επιπέδων θορύβου σε αστικές περιοχές, μέσω ενός συνδυασμού τεχνολογιών καθαρών οχημάτων όλων των τύπων.

Ο εξοπλισμός που απέκτησε το Ι.ΜΕΤ. (υβριδικό όχημα και ηλεκτροκίνητα δίκυκλα) αποτελεί την απαρχή τέτοιου είδους σεμιναρίων. Η διάθεση του αυτοκινητοδρομίου των Μεγάρων, του οποίου την αποκλειστική χρήση έχει η Safetrack και της πίστας εκμάθησης οδήγησης της Θεσσαλονίκης Α.Ε. είναι επιβεβλημένες.

Το Σεμινάριο πραγματοποιήθηκε κατά το διάστημα Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2005 και εισηγήθηκαν οι: Δ. Νέγκας, Δρ. Φ. Στεργιόπουλος, Δρ. Ε. Ναθαναήλ, Α. Τσιούτρας, Μ. Πάνου, Ε. Γαϊτανίδου, Γ. Γαργερός, Ν. Τσάδαρης, Σ. Χατζηπαναγιώτου, Κ. Μιχαηλίδης, Κ. Μαυράκης, Ι. Τσιορμπατζής, Π. Λαζαρίδου.

Β.  Εκπαίδευση εκπαιδευτών οδήγησης σε θέματα οικολογικής οδήγησης

Το σεμινάριο αυτό είχε στόχο την ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης και νέων τρόπων οδήγησης, τρόπων που θα στοχεύουν στην οικονομία καυσίμου και συνεπώς σε χαμηλότερες εκπομπές ρύπων, καθαρότερη ατμόσφαιρα και καλύτερη ποιότητα ζωής σε αστικά περιβάλλοντα.

Ο τρόπος οδήγησης των καθαρών οχημάτων και δη των υβριδικών, των περισσότερο διαδεδομένων από τα υπόλοιπα καθαρά (σε απόλυτες τιμές δυστυχώς είναι ελάχιστα διαδεδομένα) μπορεί και/ή πρέπει να διαφέρει από τον αντίστοιχο ενός συμβατικού οχήματος, προκειμένου να εκμεταλλευτεί ο οδηγός τις δυνατότητες του πρώτου στο έπακρο, και τελικά να επιτύχει το ευκταίο: χαμηλότερες καταναλώσεις και εκπομπές ρύπων.

Το Σεμινάριο πραγματοποιήθηκε κατά το διάστημα Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2005 και εισηγήθηκαν οι: Δ. Νέγκας, Δρ. Φ. Στεργιόπουλος, Δρ. Ε. Ναθαναήλ, Α. Τσιούτρας, Μ. Πάνου, Ε. Γαϊτανίδου, Γ. Γαργερός, Ν. Τσάδαρης, Σ. Χατζηπαναγιώτου, Κ. Μιχαηλίδης, Κ. Μαυράκης, Ι. Τσιορμπατζής, Π. Λαζαρίδου.

Γ.  Εκπαίδευση μεταπτυχιακών φοιτητών σε αξιολόγηση κυκλοφοριακών παρεμβάσεων μέσω χρήσης κυκλοφοριακών (μικρο/μακροπροσομοίωσης)

Η προσομοίωση με υπολογιστή έγινε ένα ευρέως διαδεδομένο εργαλείο στη συγκοινωνιακή μηχανική με ευρύ πεδίο εφαρμογών, από επιστημονική έρευνα, έως σχεδιασμό, εκπαίδευση και λειτουργία. Τα συγκοινωνιακά συστήματα αποτελούν ένα εξαιρετικό πεδίο εφαρμογής για έρευνα που βασίζεται στην κυκλοφοριακή προσομοίωση και τις τεχνικές σχεδιασμού.

Οι λόγοι υπέρ της χρήσης της προσομοίωσης στην ανάλυση συγκοινωνιακών προβλημάτων είναι αυτοί που ισχύουν για όλες τις προσομοιώσεις: τα προβλήματα που ανακύπτουν από την αναλυτική επίλυση του υπό εξέταση ζητήματος, η ανάγκη για έλεγχο, αξιολόγηση και απόδειξη ενός προτεινόμενου σχεδίου πριν την υλοποίησή του, η έρευνα (μάθηση), και η εκπαίδευση ανθρώπων.

Η θεωρία της κυκλοφοριακής ροής και τα μοντέλα προσομοίωσης ταξινομούνται σε μικροσκοπικά, μακροσκοπικά και μεσοσκοπικά. Τα μικροσκοπικά μοντέλα βασίζονται στις αρχές των οχημάτων που έπονται και συνήθως είναι απαιτητικά στους υπολογισμούς, αλλά είναι ακριβή στην αναπαράσταση της κυκλοφοριακής εξέλιξης. Τα μακροσκοπικά μοντέλα βασίζονται στη μέση κίνηση μίας ομάδας οχημάτων, γεγονός που βελτιώνει την υπολογιστική τους απόδοση, αλλά κάνει την αναπαράσταση λιγότερο λεπτομερή. Τα μεσοσκοπικά μοντέλα βρίσκονται ανάμεσα στις δύο προηγούμενες κατηγορίες και ισορροπούν την ακρίβεια της αναπαράστασης και την υπολογιστική απόδοση.

Το εν λόγω σεμινάριο πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2005 και εισηγήθηκαν οι: Επ. Καθ. Κ. Γραμμενίδου, Δρ. Ε. Ναθαναήλ, Γ. Γαργερός, Καθ. Α. Νανιόπουλος, Δ. Ναλμπάντης, Δρ. Γ. Αϋφαντοπούλου, Δρ. Μ. Μορφουλάκη, Α. Τσιούτρας, Τ. Μοσχόβου, Ε. Γαϊτανίδου, Π. Λαζαρίδου.

   Copyright 2011 για ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ από το Τμήμα ΒΒ   Όροι Χρήσης  Δήλωση Προστασίας Δεδομένων