Ιανουαρίου 21, 2018        Είσοδος   Εγγραφή  
Νέα και Εκδηλώσεις
MyCorridor Workshop : Mobility-as a-service across borders
Mobility-as a-service across borders
Θεσσαλονικη, Ελλάδα09 Φεβ 2018

1η Πανευρωπαϊκή ημερίδα SAFE STRIP
Η κοινοπραξία του έργου SAFE STRIP διοργανώνει την 1η Πανευρωπαϊκή ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί στ1...
Θεσσαλονικη, Ελλάδα27 Σεπ 2017

Ημερίδα: προσβάσιμες Μεταφορές για άτομα με αναπηρία και μειωμένη κινητικότητα
Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών (ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ) σας προσκαλεί στην Ημερίδα που1...
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα27 Σεπ 2017

SKILLFUL project Workshop
To Ευρωπαϊκό Ερευνητικό έργο SKILLFUL διοργανώνει μια Ημερίδα με τίτλο “Future Requirements & Traini1...
Θεσσαλονικη, Ελλάδα26 Σεπ 2017

Κέντρο Αριστείας σε θέματα ναυτιλίας και θαλάσσιων μεταφορών
Στη δημιουργία Κέντρου Αριστείας σε θέματα ναυτιλίας και θαλάσσιων μεταφορών αναμένεται να προχωρήσε1...
Θεσσαλονικη, Ελλάδα29 Αυγ 2017

 
 Το IνστιτούτοΠροσωπικόΕπιστημονικό Συμβούλιο     

Επιστημονικό Συμβούλιο

Το Ινστιτούτο διοικείται από το Διευθυντή του, αναπληρούμενο από τον Αναπληρωτή Διευθυντή όταν χρειάζεται. Ειδικότερα, ο Διευθυντής είναι αρμόδιος για τη σύνταξη του ερευνητικού και αναπτυξιακού προγράμματος του Ινστιτούτου, την εκτέλεση των αποφάσεων πρόσληψης, το διορισμό και γενικά τα θέματα κατάστασης και πειθαρχίας του προσωπικού, την κατάρτιση του προϋπολογισμού, απολογισμού, ισολογισμού και την εισήγηση αυτών στο Επιστημονικό Συμβούλιο και για κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη διοίκηση και λειτουργία του Ινστιτούτου. Ο Διευθυντής εκλέγεται ύστερα από προκήρυξη της θέσης, υποβολή υποψηφιότητας και κρίση από ανεξάρτητη πενταμελή επιτροπή ειδικών και διορίζεται με πενταετή θητεία. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Διευθυντή, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αναπληρωτής Διευθυντής, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Ε.Τ.Α. για διετή θητεία κι έχει τα προσόντα ερευνητή Α’ ή Β’ βαθμίδος.

Το Διευθυντή πλαισιώνει το Επιστημονικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου (Ε.Σ.Ι.) το οποίο απαρτίζεται από πέντε τουλάχιστον επιστήμονες που είναι ερευνητές του Ινστιτούτου βαθμίδας Α΄, Β΄ ή Γ’. Αρμοδιότητες του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου είναι η μετά από εισήγηση του Διευθυντή έγκριση του προϋπολογισμού, απολογισμού και ισολογισμού του Ινστιτούτου, η γνωμοδότηση για θέματα επιστημονικής πολιτικής και στόχων του Ινστιτούτου και η επικουρία του Διευθυντή στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του και ιδίως στη σύνταξη του ερευνητικού και αναπτυξιακού προγράμματος του Ινστιτούτου και η παρακολούθηση του ερευνητικού και αναπτυξιακού προγράμματος του Ι.ΜΕΤ.

Σύνθεση Επιστημονικού Συμβουλίου Ι.ΜΕΤ.:

Πρόεδρος

Δρ. Μαρία Πάνου, Ερευνήτρια Β'

Μέλη

Δρ. Μαρία Μορφουλάκη, Ειδική Λειτουργική Επιστήμονας A'

Δρ. Ευάγγελος Μητσάκης, Ερευνητής Γ'

Δρ. Μαρία Γκέμου, Ερευνήτρια Γ'

Δρ. Αφροδίτη Αναγνωστοπούλου, Ερευνήτρια Γ'

Aιρετή εκπρόσωπος του επιστημονικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού

Βασιλική Παπαδημητροπούλου

Σταυρούλα Δημοπούλου (Αναπληρώτρια)   Copyright 2011 για ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ από το Τμήμα ΒΒ   Όροι Χρήσης  Δήλωση Προστασίας Δεδομένων