Ιουλίου 22, 2017        Είσοδος   Εγγραφή  
Νέα και Εκδηλώσεις
Δελτίο Τύπου: Σύστημα υποστήριξης του οδηγού που μειώνει τον κίνδυνο ατυχημάτων εφαρμόζει το ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ
Δελτίο Τύπου: Σύστημα υποστήριξης του οδηγού που μειώνει τον κίνδυνο ατυχημάτων εφαρμόζει το ΙΜΕΤ/ΕΚ1...
Θεσσαλονικη, Ελλάδα21 Φεβ 2017

Δελτίο Τύπου του kick-off public event του έργου AUTOPILOT
Δελτίο Τύπου του kick-off public event του έργου AUTOPILOT
Βερσαλλίες, Γαλλία07 Φεβ 2017

O διευθυντής του ΙΜET/EKETA κ. Άγγελος Μπεκιάρης στο studio της εκπομπής του TV 100 "Πέριξ"
O διευθυντής του ΙΜET/EKETA κ. Άγγελος Μπεκιάρης στο studio της εκπομπής του TV 100 "Πέριξ"
Θεσσαλονικη, Ελλάδα01 Φεβ 2017

Ημερίδα Shift2Rail
Eυκαιρία χρηματοδότησης των ελληνικών ΜμΕ/ Ερευνητικών Φορέων στον Σιδηρόδρομο
Αθήνα, Ελλάδα24 Ιαν 2017

Το ΙΜΕΤ σε συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας της Βουλής των Ελλήνων
Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογι1...
Αθήνα, Ελλάδα13 Οκτ 2016

 
 Το IνστιτούτοΠροσωπικόΕπιστημονικό Συμβούλιο     

Επιστημονικό Συμβούλιο

Το Ινστιτούτο διοικείται από το Διευθυντή του, αναπληρούμενο από τον Αναπληρωτή Διευθυντή όταν χρειάζεται. Ειδικότερα, ο Διευθυντής είναι αρμόδιος για τη σύνταξη του ερευνητικού και αναπτυξιακού προγράμματος του Ινστιτούτου, την εκτέλεση των αποφάσεων πρόσληψης, το διορισμό και γενικά τα θέματα κατάστασης και πειθαρχίας του προσωπικού, την κατάρτιση του προϋπολογισμού, απολογισμού, ισολογισμού και την εισήγηση αυτών στο Επιστημονικό Συμβούλιο και για κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη διοίκηση και λειτουργία του Ινστιτούτου. Ο Διευθυντής εκλέγεται ύστερα από προκήρυξη της θέσης, υποβολή υποψηφιότητας και κρίση από ανεξάρτητη πενταμελή επιτροπή ειδικών και διορίζεται με πενταετή θητεία. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Διευθυντή, τις αρμοδιότητές του ασκεί ο Αναπληρωτής Διευθυντής, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Κ.Ε.Τ.Α. για διετή θητεία κι έχει τα προσόντα ερευνητή Α’ ή Β’ βαθμίδος.

Το Διευθυντή πλαισιώνει το Επιστημονικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου (Ε.Σ.Ι.) το οποίο απαρτίζεται από πέντε τουλάχιστον επιστήμονες που είναι ερευνητές του Ινστιτούτου βαθμίδας Α΄, Β΄ ή Γ’. Αρμοδιότητες του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου είναι η μετά από εισήγηση του Διευθυντή έγκριση του προϋπολογισμού, απολογισμού και ισολογισμού του Ινστιτούτου, η γνωμοδότηση για θέματα επιστημονικής πολιτικής και στόχων του Ινστιτούτου και η επικουρία του Διευθυντή στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του και ιδίως στη σύνταξη του ερευνητικού και αναπτυξιακού προγράμματος του Ινστιτούτου και η παρακολούθηση του ερευνητικού και αναπτυξιακού προγράμματος του Ι.ΜΕΤ.

Σύνθεση Επιστημονικού Συμβουλίου Ι.ΜΕΤ.:

Πρόεδρος

Δρ. Μαρία Πάνου, Ερευνήτρια Β'

Μέλη

Δρ. Μαρία Μορφουλάκη, Ειδική Λειτουργική Επιστήμονας A'

Δρ. Ευάγγελος Μητσάκης, Ερευνητής Γ'

Δρ. Μαρία Γκέμου, Ερευνήτρια Γ'

Δρ. Αφροδίτη Αναγνωστοπούλου, Ερευνήτρια Γ'

Aιρετή εκπρόσωπος του επιστημονικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού

Βασιλική Παπαδημητροπούλου

Σταυρούλα Δημοπούλου (Αναπληρώτρια)   Copyright 2011 για ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ από το Τμήμα ΒΒ   Όροι Χρήσης  Δήλωση Προστασίας Δεδομένων