Ιουλίου 22, 2017        Είσοδος   Εγγραφή  
Νέα και Εκδηλώσεις
Δελτίο Τύπου: Σύστημα υποστήριξης του οδηγού που μειώνει τον κίνδυνο ατυχημάτων εφαρμόζει το ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ
Δελτίο Τύπου: Σύστημα υποστήριξης του οδηγού που μειώνει τον κίνδυνο ατυχημάτων εφαρμόζει το ΙΜΕΤ/ΕΚ1...
Θεσσαλονικη, Ελλάδα21 Φεβ 2017

Δελτίο Τύπου του kick-off public event του έργου AUTOPILOT
Δελτίο Τύπου του kick-off public event του έργου AUTOPILOT
Βερσαλλίες, Γαλλία07 Φεβ 2017

O διευθυντής του ΙΜET/EKETA κ. Άγγελος Μπεκιάρης στο studio της εκπομπής του TV 100 "Πέριξ"
O διευθυντής του ΙΜET/EKETA κ. Άγγελος Μπεκιάρης στο studio της εκπομπής του TV 100 "Πέριξ"
Θεσσαλονικη, Ελλάδα01 Φεβ 2017

Ημερίδα Shift2Rail
Eυκαιρία χρηματοδότησης των ελληνικών ΜμΕ/ Ερευνητικών Φορέων στον Σιδηρόδρομο
Αθήνα, Ελλάδα24 Ιαν 2017

Το ΙΜΕΤ σε συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας της Βουλής των Ελλήνων
Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογι1...
Αθήνα, Ελλάδα13 Οκτ 2016

 
 Το IνστιτούτοΣτρατηγική Ανάπτυξης     

Στρατηγική Ανάπτυξης

Κατά τη διάρκεια της δεκαετούς λειτουργίας του το Ι.ΜΕΤ. έχει δραστηριοποιηθεί σε πολλούς και διαφορετικούς ερευνητικούς τομείς που αφορούν τις Μεταφορές. Οι κύριοι ερευνητικοί τομείς δράσης  του Ινστιτούτου τα τελευταία έτη συνοψίζονται ως εξής:

 1. Βελτίωση της λειτουργίας των μεταφορών μέσω της χρήσης  τηλεπικοινωνιακών συστημάτων κι εφαρμογών πληροφορικής.
 2. Δημιουργία βάσεων δεδομένων και υποδομών με στόχο την υποστήριξη της έρευνας και της εκπαίδευσης.
 3. Οδική Ασφάλεια και υποστήριξη της οδηγικής συμπεριφοράς όλων των οδηγών, με έμφαση σε ευπαθείς ομάδες χρηστών της οδού, όπως δικυκλιστές, ηλικιωμένοι οδηγοί και μετακινούμενοι με αναπηρίες.
 4. Μοντελοποίηση των μεταφορικών συστημάτων και βελτίωση των εμπορευματικών μεταφορών και logistics.
 5. Χάραξη Εθνικής Πολιτικής στις Μεταφορές και συμμετοχή στον καθορισμό  της μακροπρόθεσμης  Πολιτικής και των προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης  στις Μεταφορές.

Πρόσφατα, το Ι.ΜΕΤ. σχεδίασε και προώθησε προς υλοποίηση   την επέκταση της ερευνητικής του δραστηριότητας σε νέους τομείς όπως:

 • Τη διερεύνηση των επιπτώσεων από τον τρόπο οδήγησης, τον κυκλοφοριακό έλεγχο, και τις διάφορες πολιτικές  μεταφορών στην κατανάλωση ενέργειας.
 • Τη διερεύνηση, του τρόπου διαχείρισης και των πολιτικών για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή στα δίκτυα μεταφορών.
 • Την έρευνα για την οργάνωση, διαχείριση και λειτουργία συστημάτων μεταφορών σε αγωγούς.
 • Εξέταση των συσχετίσεων και αλληλεπιδράσεων που αναπτύσσονται μεταξύ της οικονομικής ανάπτυξης και των συστημάτων μεταφορών.
 • Τη χρήση εργαλείων οικονομικής ανάλυσης του τομέα των μεταφορών και τεχνικών κοινωνικο-οικονομικής αξιολόγησης.
 • Τη διερεύνηση του ρόλου και των επιπτώσεων των συστημάτων μεταφορών στη διεθνή οικονομία και στην αναπτυξιακή προοπτική της χώρας και των περιφερειών της.
 • Την ανάλυση και αποτίμηση των κοινωνικο-οικονομικών επιδράσεων των συστημάτων μεταφορών.
 • Αερομεταφορές και Αεροδρόμια
   Copyright 2011 για ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ από το Τμήμα ΒΒ   Όροι Χρήσης  Δήλωση Προστασίας Δεδομένων