.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

Οι μετρητές προσδιορίζουν τις συγκεντρώσεις των αερίων: NO, NO2, NOx, O3, CO, SO2, όπως και των περιβαλλοντικών παραμέτρων: σχετική υγρασία, θερμοκρασία και ατμοσφαιρική πίεση. Τα αέρια αυτά μετριούνται με τη χρήση τελευταίας γενιάς ηλεκτροχημικών αισθητήρων, οι οποίοι δίνουν ακρίβεια μέτρησης μέχρι και 5 ppb. Oι συσκευές εμπεριέχουν GPRS σύνδεση για απομακρυσμένη επικοινωνία και διαδικτυακή πρόσβαση στα αριθμητικά και επεξεργασμένα δεδομένα μέσω πλατφόρμας cloud. Οι δύο αυτές συσκευές αποτελούν αναβάθμιση του Κινητού Εργαστηριού Περιβάλλοντος του ΙΜΕΤ.

air quality monitors

Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Δεσμός για etsi org
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.