.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

Ετήσια Έκθεση 2023 (pdf ~7MB)

Ετήσια Έκθεση 2022 (pdf ~9MB)

Ετήσια Έκθεση 2021 (pdf ~9MB)

Ετήσια Έκθεση 2020 (pdf ~7MB)

Ετήσια Έκθεση 2019 (pdf ~15MB)

Ετήσια Έκθεση 2018 (pdf ~8MB)

Ετήσια Έκθεση 2017 (pdf ~5MB)

Ετήσια Έκθεση 2016 (pdf ~45MB)

Ετήσια Έκθεση 2015 (pdf ~18MB)

Ετήσια Έκθεση 2014 (pdf ~4MB)

Ετήσια Έκθεση 2013 (pdf ~3MB)

Ετήσια Έκθεση 2012 (pdf ~4MB)

Ετήσια Έκθεση 2011 (pdf ~3MB)

Ετήσια Έκθεση 2010 (pdf ~1MB)

Ετήσια Έκθεση 2009 (pdf ~2MB)

Ετήσια Έκθεση 2008 (pdf ~2MB)

Ετήσια Έκθεση 2007 (pdf ~2MB)

Ετήσια Έκθεση 2006 (pdf ~2MB)

Ετήσια Έκθεση 2005 (pdf ~3MB)

Ετήσια Έκθεση 2004 (pdf ~2MB)

Ετήσια Έκθεση 2003 (pdf ~2MB)

Ετήσια Έκθεση 2002 (pdf ~3MB)

Ετήσια Έκθεση 2001 (pdf ~3MB)

Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Δεσμός για etsi org
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.