.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (με υπότιτλους).

 

Ι.ΜΕΤ. OpenDay 2018 - Εκδήλωση ανοιχτών θυρών.

 

Ι.ΜΕΤ. OpenDay 2017 - Εκδήλωση ανοιχτών θυρών.

Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Δεσμός για etsi org
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.