.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

Το ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ έχει ετοιμάσει ένα ερωτηματολόγιο στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου GoBike, με στόχο να  διερευνηθούν τα χαρακτηριστικά, οι ανάγκες και τα κίνητρα για την ανάπτυξη μιας εφαρμογής κινητού τηλεφώνου (smartphone app) και μιας διαδικτυακής πύλης (web portal), οι οποίες στοχεύουν στην προώθηση του ποδηλατικού τουρισμού βουνού, δίνοντας τις πληροφορίες που χρειάζεται ο χρήστης αλλά και αναδεικνύοντας ποδηλατικές διαδρομές σε ορεινές τοποθεσίες.

 

Ακολούθησε τον παρακάτω σύνδεσμο ή σκάναρε το QrCode και συμπλήρωσε το ερωτηματολόγιο σχετικά με την «Ανάδειξη των κινήτρων και των ανασταλτικών

παραγόντων που επηρεάζουν την προσωπική επιλογή των επισκεπτών μιας περιοχής για

συμμετοχή ή μη, σε προγράμματα ορεινού ποδηλατικού τουρισμού».

 

https://docs.google.com/forms/d/1QwivhG1Jkf9BCMrJPNFdFSPj1-_qaGcPx4kHyjxu_Ew/viewform?edit_requested=true&fbclid=IwAR0kvuH7Fx59QG25DxeAMb-7f8GWUtr7QR5K6C2UIrWqnGtXrCA_iTzyYw8

Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Δεσμός για etsi org
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.