.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών (Ι.ΜΕΤ.), σε συνεργασία με τον Οργανισμό Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ) στα πλαίσια της συμμετοχής του στο Ευρωπαϊκό έργο UPPER (https://www.upperprojecteu.eu/), πραγματοποιεί έρευνα σχετικά με το σύστημα  ελεγχόμενης στάθμευσης στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Ένας από τους στόχους του έργου UPPER είναι να μελετήσει κατά πόσο η εφαρμογή ενός δυναμικού τρόπου τιμολόγησης των θέσεων που παρέχονται στους επισκέπτες μπορεί να συμβάλει στη μείωση της συμφόρησης στους δρόμους του κέντρου και άρα στη βελτίωση του περιβάλλοντος και την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των αναγκών των πολιτών. Με τον όρο δυναμική τιμολόγηση εννοείται η μεταβολή του κόστους στάθμευσης βάσει παραμέτρων που εκτιμώνται σε πραγματικό χρόνο, όπως για παράδειγμα η κίνηση στο κέντρο της πόλης.

Προκειμένου να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος, αν είστε κάτοικοι Θεσσαλονίκης, καλείστε να αφιερώσετε λίγα λεπτά ώστε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο, ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/UPPER_Parking_Pricing_Thessaloniki

Σημειώνεται ότι η συμπλήρωση του γίνεται ανώνυμα και οι απαντήσεις συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία αποκλειστικά για ερευνητικούς σκοπούς σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (2016/679/ΕΕ) και τον Ν. 4624/2019.

Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Δεσμός για etsi org
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.