.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

Το ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ με στόχο την ευαισθητοποίηση των εν δυνάμει οδηγών, φιλοξένησε στις εγκαταστάσεις του την Τρίτη 28 Νοεμβρίου, μαθητές και μαθήτριες όλων των τάξεων του Λυκείου Αξιούπολης, προκειμένου να τους ενημερώσει σε θέματα σχετικά με την οδική ασφάλεια και την κυκλοφοριακή αγωγή.
Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία μέσα από το βιωματικό σεμινάριο «Οδικής Ασφάλειας» να κατανοήσουν πως πρέπει να συμπεριφέρονται ως μελλοντικοί χρήστες του οδικού δικτύου είτε ως οδηγοί και συνοδηγοί ΙΧ , ή ως μετακινούμενοι πεζή ή με ποδήλατο.

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε από την Δρ. Κορνηλία Μαρία Κοτούλα, Συγκοινωνιολόγο Μηχανικό, επιστημονικό συνεργάτη του ΙΜΕΤ. Μετά την παρουσίαση, οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες και επισκέφθηκαν
• το Εργαστήριο Ανάλυσης και Διαχείρισης Κυκλοφοριακών Δεδομένων του ΙΜΕΤ όπου ενημερώθηκαν από τον Δρ. Jose Maria Salanova Grau, Συγκοινωνιολόγο Μηχανικό και Επικεφαλής του Εργαστηρίου Β2 Ανάλυση και Μοντελοποίηση δεδομένων για τη συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων και τη χρησιμότητά τους πάνω σε θέματα που άπτονται του αντικειμένου του Συγκοινωνιολόγου Μηχανικού.

• το Ερευνητικό Όχημα του ΙΜΕΤ (Προσομοιωτής Οδήγησης), που συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα σχετικά με την οδηγική συμπεριφορά. Εκεί, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να επιβιβαστούν στον προσομοιωτή είτε ως οδηγοί (όσοι είχαν συμπληρωμένο το 17ο έτος της ηλικίας τους) ή ως συνοδηγοί προκειμένου να βιώσουν υφιστάμενους κινδύνους που μπορεί να αντιμετωπίσουν κατά τη διάρκεια μιας διαδρομής μέσα από ρεαλιστικά σενάρια, προσαρμοσμένα στις καθημερινές συνθήκες του οδικού δικτύου στο οποίο μετακινείται ένας οδηγός. Η βιωματική εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε από τον Παύλο Σπανίδη, Μηχανικό Λογισμικού Η/Υ.

Τέλος, στους μαθητές διανεμήθηκαν ειδικά έντυπα εγχειρίδια οδικής ασφάλειας και κυκλοφοριακής αγωγής, επιμελημένα από έμπειρους Συγκοινωνιολόγους Μηχανικούς του ΙΜΕΤ.

Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Δεσμός για etsi org
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.