.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

supair logo

Την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2018 οι εταίροι του έργου SUPAIR – «Βιώσιμα Λιμάνια στη περιοχή της Αδριατικής –Ιονίου», με εκπροσώπους από τα λιμάνια του Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Βενετίας και Κόπερ και από το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών, επισκέφθηκαν το λιμάνι του Γκέτεμποργκ, Σουηδία.

Το λιμάνι του Γκέτεμποργκ έχει αναγνωριστεί από τους εταίρους του έργου ως ένα από τα  Ευρωπαϊκά λιμάνια όπου εφαρμόζονται καλές πρακτικές σε θέματα περιβάλλοντος και βιώσιμης ανάπτυξης.

Σκοπός της δράσης του έργου SUPAIR ήταν η ενημέρωση σχετικά με τις πρακτικές που έχουν υιοθετηθεί από το λιμάνι, η επίσκεψη των σχετικών εγκαταστάσεων, και η συζήτηση με τους ειδικούς αναφορικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν αλλά και τις λύσεις που εφαρμόστηκαν κατά τη διάρκεια υλοποίησης των πρακτικών αυτών.

supair 3

supair 1

supair 2

Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Δεσμός για etsi org
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.