.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

project logo

Στις  29 και 30 Ιανουαρίου το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ) θα φιλοξενήσει στους χώρους του στη Θεσσαλονίκη, τη συνάντηση των διεθνών εταίρων στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου SAFER-LC.

Το SAFER-LC στοχεύει στη βελτίωση της ασφάλειας και την ελαχιστοποίηση του κινδύνου σε ισόπεδες διαβάσεις (Level Crossings –LCs) μέσω της ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου, διατομεακού συνόλου καινοτόμων λύσεων και εργαλείων.

Βασικό θέμα της συνάντησης στη Θεσσαλονίκη θα είναι η αξιολόγηση του εργαλείου που αναπτύχθηκε για τον προσδιορισμό των αναγκών και των απαιτήσεων των διαχειριστών υποδομής οδικών-σιδηροδρομικών μεταφορών καθώς και των χρηστών LC. Επιπλέον, θα παρουσιαστούν στοιχεία από τις πιλοτικές δοκιμές που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, με την ομάδα του ΙΜΕΤ να είναι η πρώτη που θα κάνει την επιτόπια επίδειξη του πιλότου της Θεσσαλονίκης. Τα μέλη της κοινοπραξίας θα έχουν την ευκαιρία να μεταφερθούν σε μια από τις εξεταζόμενες ισόπεδες διαβάσεις και να δοκιμάσουν την κινητή εφαρμογή που παρέχει δεδομένα σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τον εκτιμώμενο χρόνο άφιξης του τραίνου όταν αυτό πλησιάζει την ισόπεδη διάβαση.  

To SAFER-LC διοργάνωσε επίσης τη δεύτερη ομαδική συνάντηση με τα ευρωπαϊκά έργα SAFE-10-T και SAFE STRIP που υποστηρίζονται από τον Εκτελεστικό Οργανισμό Καινοτομίας και Δικτύων (INEA) στο πλαίσιο του προγράμματος «Horizon 2020», προκειμένου να συζητηθούν συμπληρωματικές δραστηριότητες και να εξετασθούν οι δυνατότητες κοινής διάδοσης και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων των έργων.

Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Δεσμός για etsi org
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.