.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

Την Τετάρτη στις 27 Μαρτίου, στα πλαίσια της τριήμερης εκπαιδευτικής επίσκεψης στο CERTH, οι εταίροι του έργου ClusterFY επισκέφτηκαν τις εγκαταστάσεις του IMET. Οι εταίροι είδαν το κόμβο διαχείρισης δεδομένων και υπηρεσιών του ΙΜΕΤ, το ερευνητικό όχημα του ΙΜΕΤ για τη μελέτη συμπεριφοράς οδήγησης, τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα καθώς και τον προσομοιωτή οδήγησης.

Visit in HIT premises 

Visit in HIT premises

Visit in HIT premises

Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Δεσμός για etsi org
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.