.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

Δεύτερη συνάντηση εργασίας SUSTOURISMO

Διαδυκτιακά πραγματοποιήθηκε στις 13 και 14 Ιουλίου η δεύτερη συνάντηση εργασίας του έργου SUSTOURISMO -  Sustainable Tourism & Mobility Hand by Hand development, λόγω των περιορισμών που έχει επιφέρει η πανδημία του Κορωνοϊού. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκε η πρόοδος του έργου ενώ έμφαση δόθηκε στην ανάλυση που πραγματοποιήθηκε σχετικά με ζητήματα προώθησης του βιώσιμου τουρισμού σε σχέση με τη βιώσιμη κινητικότητα καθώς και στις διαφορετικές περιπτώσεις που μελετώνται από τους εταίρους του έργου και εστιάζουν στη βελτίωση και την προώθηση ελκυστικών επιλογών μετακίνησης στην ευρύτερη περιοχή της Αδριατικής.

Η Δρ. Μαρία Μορφουλάκη, επικεφαλής του Εργαστηρίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Ινστιτούτου Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ) του  Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης   (ΕΚΕΤΑ), καλωσόρισε ως Συντονιστής του έργου όλους τους εταίρους και παρουσίασε την ατζέντα και τους κύριους στόχους της συνάντησης, υπογραμμίζοντας τη σημασία κατανόησης όλων των  θεμάτων που αφορούν στην υλοποίηση του έργου, ιδίως σε μια τόσο δύσκολη στιγμή για τον τομέα του τουρισμού λόγω του Κορωνοϊού.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας, το Institute for Transport and Logistics (ITL), Επικεφαλής του πρώτου Τεχνικού Πακέτου Εργασίας του έργου, παρουσίασε τις δράσεις που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν με στόχο τη κοινή κατανόηση ανάπτυξης όλων των τεχνικών δραστηριοτήτων και των πιλότων του SUSTOURISMO. Συγκεκριμένα, το ITL παρουσίασε τις τρέχουσες δράσεις που αφορούν στη χαρτογράφηση υφιστάμενων πολιτικών και υποστηρικτικών προγραμμάτων που σχετίζονται με τον βιώσιμο τουρισμό και τη βιώσιμη κινητικότητα σε Ευρωπαϊκό, Εθνικό, Περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

Το Central European Initiative-Executive Secretariat (CEI-ES), παρουσίασε τις δράσεις που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων από παρόμοια Ευρωπαϊκά έργα που θα οδηγήσουν στον εντοπισμό των βέλτιστων πρακτικών υποστήριξης της ανάπτυξης και υλοποίησης των πιλότων.  

Το Regional Development Agency της αστικής περιοχής της Λιουμπιάνα (RDA LUR), παρουσίασε τις αρχικές δράσεις σχετικά με την έρευνα που θα πραγματοποιηθεί σε όλες τις πιλοτικές περιοχές του έργου με σκοπό τον προσδιορισμό των βασικών αναγκών των τουριστών σε σχέση με τον βιώσιμο τουρισμό και την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας. Όλες οι δράσεις είναι ιδιαίτερα σημαντικές καθώς θα παρέχουν αξιόπιστες και αποτελεσματικές πληροφορίες για την εφαρμογή SUSTOURISMO για κινητά τηλέφωνα που θα αναπτυχθεί στα πλαίσια του έργου, ένα εργαλείο που στοχεύει να βοηθήσει τους τουρίστες στην υιοθέτηση βιώσιμων προτύπων μετακίνησης. Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη της εφαρμογής θα πραγματοποιηθεί από το ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ.

Στη συνέχεια, το CEI παρουσίασε τις δράσεις επικοινωνίας του έργου που συνδέονται άμεσα με τις τεχνικές δράσεις καθώς η προσέλκυση και η δέσμευση των τουριστών και των τοπικών κοινοτήτων αποτελεί προϋπόθεση  για την επιτυχή έκβαση της πιλοτικής φάσης του έργου. Ο καθορισμός αποτελεσματικών στρατηγικών και δράσεων για την προώθηση του έργου στα κοινωνικά δίκτυα αποτέλεσε το κύριο θέμα συζήτησης. Προκειμένου να αυξηθεί η προβολή του έργου, σε όλη τη διάρκεια θα επικοινωνούνται ενημερωτικά δελτία και δελτία τύπου ενώ ταυτόχρονα μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα προωθείται αντίστοιχο με το έργο και την πρόοδο αυτού περιεχόμενο.

Κατά τη δεύτερη ημέρα της συνάντησης παρουσιάστηκαν οι πιλότοι που θα εξεταστούν από κάθε εταίρο του έργου. Η περίπτωση της Θεσσαλονίκης, εστιάζει στη γνωριμία της πόλης με προώθηση της πεζή μετακίνησης, στη σύνδεση της πόλης με τις τουριστικές παραλίες μέσω της προώθησης των αστικών θαλάσσιων μεταφορών και την εξέταση της δυνατότητα ανάπτυξης ενιαίας τουριστικής κάρτας. Η Περιφέρεια Ηπείρου θα επικεντρωθεί στη βελτίωση των συνδέσεων μεταξύ του λιμένα της Ηγουμενίτσας και της αστικής περιοχής μέσα από δύο διαφορετικούς πιλότους με κύριο σκοπό τη βελτίωση της παράκτιας γραμμής και τη δημιουργία ενός πίνακα παροχής πληροφόρησης σχετικά με την προώθηση εναλλακτικών βιώσιμων μετακινήσεων στα λιμάνια. Η Εμίλια Ρομάνια θα επικεντρωθεί στην ενσωμάτωση υπηρεσιών της SUSTOURISMO εφαρμογής σε ήδη υπάρχουσα εφαρμογή και στον ορισμό ειδικών τουριστικών πακέτων βελτιώνοντας την πληροφόρηση για τη βιώσιμη κινητικότητα και τον τουρισμό στην περιοχή. Η Friuli-Venezia-Giulia στοχεύει στον εντοπισμό και την προώθηση αποτελεσματικών και ελκυστικών βιώσιμων διασυνοριακών τουριστικών λύσεων μετακίνησης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις  μετακινήσεις με τη χρήση ποδηλάτου. Στην Λιουμπιάνα, ο πιλότος θα επικεντρωθεί στη βελτίωση της ελκυστικότητας της ποδηλατικής και σιδηροδρομικής διαδρομής που ενώνει τον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό με τα τοπικά εθνικά πάρκα. Τα πιλοτικά σχέδια του Ζαντάρ, περιλαμβάνουν την αύξηση των ποδηλατικών διαδρομών και την εξέταση τερματικών σταθμών διασύνδεσης με το κέντρο της πόλης μέσω δημόσιων συγκοινωνιών και βιώσιμων τρόπων μεταφοράς. Ο Δήμος του Τιβάτ, σε συνεργασία με τον Δημοτικό Τουριστικό Οργανισμό, στοχεύει στην ενίσχυση του δυναμικού του Δήμου ως τουριστικό προορισμοό καθορίζοντας τρία νέα τουριστικά πακέτα. Στην περίπτωσης του Μπεράτ, θα προωθηθεί η περιήγηση στο ιστορικό κέντρο μέσω της πεζή μετακίνησης και την προώθηση της χρήσης ποδηλάτου τόσο μέσα  στην πόλη όσο και στις γύρω περιοχές. Τέλος, το Βελιγράδι σχεδιάζει δύο διαφορετικούς πιλότους που εστιάζουν στην ανάπτυξη τουριστικών πακέτων που θα ενθαρρύνουν βιώσιμες περιηγήσεις στην πόλη μέσω της χρήσης ποδηλάτου και της πεζή μετακίνησης.

Επιπλέον, στη συνάντηση συζητήθηκαν οι μελλοντικές δράσεις διαβούλευσης μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων που περιλαμβάνουν τη διοργάνωση συναντήσεων στρογγυλής τραπέζης και τη διοργάνωση διαδικτυακών σεμιναρίων που θα πραγματοποιηθούν μέσα στο Φθινόπωρο.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με την επισφράγιση του πλάνου εργασιών για το επόμενο εξάμηνο.

 

Αυτή η ανακοίνωση συντάχθηκε με την οικονομική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το περιεχόμενο της ανακοίνωσης είναι αποκλειστική ευθύνη του συντονιστή εταίρου του έργου SUSTOURISMO (EKETA/IMET) και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αντικατοπτρίζει θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή / και των αρχών του Προγράμματος ADRION.

Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Δεσμός για etsi org
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.