.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

Το 3o  ετήσιο Συνέδριο για τα Aυτόνομα Oχήματα και  τις Δημόσιες  στην Ευρώπη (Annual Conference on Autonomous Vehicles and Public Transport) πραγματοποιήθηκε στις 17-18 Νοεμβρίου 2021 στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας. Το συνέδριο συγκέντρωσε εκπροσώπους από κρατικούς φορείς, αρχές δημόσιων συγκοινωνιών, προμηθευτές τεχνολογίας οχημάτων, ερευνητικά κέντρα, ακαδημαϊκά ιδρύματα και ιδιωτικές εταιρείες, με σκοπό να αντιμετωπίσουν ζητήματα πολιτικής, σχεδιασμού, χρηματοδότησης, τεχνολογίας, ς αγοράς, δοκιμών και ανάπτυξης αυτόνομων οχημάτων.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, ο Διευθυντής του ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ, Δρ. Ε. Μπεκιάρης, πραγματοποίησε μια παρουσίαση με τίτλο “AV Use Cases evolution and priorities» κατά τη διάρκεια της συνεδρίας με θέμα “Update on EC Policies and Projects”. Σε αυτήν, ο Δρ. Μπεκιάρης μίλησε για το την υλοποίηση  συγκεκριμένων περιπτώσεων χρήσης (Use Cases) αυτόνομων οχημάτων σε 15 πόλεις και με πάνω από 70 αυτόνομα οχήματα σε όλη την Ευρώπη, στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού έργου SHOW, δίνοντας έμφαση στα σχετικά διδάγματα από την προ-παρασκευαστική φάση των πιλότων προ-πιλότους του έργου, καθώς και μελλοντικά σχέδια και τη δυνατότητα μεταφοράς αποτελεσμάτων και τεχνογνωσίας από το ΕΚΕΤΑ.

 3rd annual conference of autonomous vehicles

3rd annual conference of autonomous vehicles

Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Δεσμός για etsi org
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.