.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

           

Τα έργα Cleanergy 4 Micromobility και RideSafeUM υποστηρίζονται από το EIT Urban Mobility, μια πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας & Τεχνολογίας (EIT), φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκκίνησαν στις αρχές του 2022 και μέσω πιλοτικών εφαρμογών στοχεύουν στην ενίσχυση της μικροκινητικότητας στην πόλη της Θεσσαλονίκης, αντιμετωπίζοντας ζητήματα οδικής ασφάλειας και άναρχης στάθμευσης.

Το Cleanergy εστιάζει στη δημιουργία και πιλοτική εφαρμογή μιας καινοτόμου πλατφόρμας για την στάθμευση και φόρτιση ηλεκτρικών πατινιών με χρήση ηλιακής ενέργειας, προσφέροντας παράλληλα επαρκή χώρο για την αποθήκευση μέσων ατομικής προστασίας (π.χ. κράνος). H πλατφόρμα αποτελεί προϊόν σύμπραξης των εταιρειών Bile Communication SL, Solum και Omnitec Systems. Στο πλαίσιο του έργου, θα διεξαχθούν πιλοτικές δοκιμές διάρκειας 5 μηνών στη Θεσσαλονίκη, τη Βαρκελώνη και την Κωνσταντινούπολη προκειμένου να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα της λύσης κάτω από πραγματικές συνθήκες. Η πιλοτική εφαρμογή στη Θεσσαλονίκη εστιάζει στην αξιοποίηση των προτεινόμενων πλατφορμών στάθμευσης, από ηλεκτρικά πατίνια που διατίθενται προς ενοικίαση. Συγκεκριμένα θα εγκατασταθούν δύο καινοτόμες πλατφόρμες στάθμευσης και φόρτισης, σε κεντρικά σημεία της πόλης. Στο έργο συμμετέχουν οι παρακάτω έλληνες εταίροι: Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ), Αναπτυξιακή Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης (ΜΑΘ) και η εταιρεία Rise

Το RideSafeUM επιδιώκει τη βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας τόσο για τους χρήστες ηλεκτρικών πατινιών όσο και για τους ευάλωτους χρήστες της οδού που αλληλεπιδρούν με ηλεκτρικά πατίνια. Στο πλαίσιο του έργου θα αναπτυχθεί μία τεχνολογική λύση, η οποία θα εφαρμοστεί      πιλοτικά στη Θεσσαλονίκη, τη Ρώμη και τη Βαρκελώνη, Η τεχνολογική λύση αποτελείται από μία εφαρμογή (application) για χρήστες ηλεκτρικών πατινιών και μία πλατφόρμα (dashboard) για τις τοπικές αρχές. Μέσω της πλατφόρμας, ο Δήμος θα μπορεί να θέτει περιορισμούς στη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών (π.χ. όρια ταχύτητας ανά τύπο υποδομής ή και απαγόρευση πρόσβασης σε ορισμένες περιοχές), αλλά και να παρακολουθεί πληροφορίες σχετικά με τα σημεία που εντοπίζονται οι παραβιάσεις από τους χρήστες ή τα σημεία στα οποία διαπιστώνεται υψηλή συχνότητα ατυχημάτων. Η αναγνώριση των ατυχημάτων θα πραγματοποιείται με βάση δεδομένα που θα αντλούνται από τα ηλεκτρικά πατίνια. Από την άλλη μεριά, μέσω της εφαρμογής οι χρήστες θα λαμβάνουν ειδοποιήσεις για προσεκτική οδήγηση, όταν αυτό κρίνεται σκόπιμο, και θα ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο σε περίπτωση που παραβιάζουν κάποιο περιορισμό που έχει θέσει ο Δήμος (π.χ. οδήγηση με ταχύτητα μεγαλύτερη από την προβλεπόμενη). Στο έργο συμμετέχουν οι παρακάτω έλληνες εταίροι: Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ), Αναπτυξιακή Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης (ΜΑΘ), η εταιρεία Rise και η εταιρεία Brainbox.

Για περαιτέρω πληροφορίες:

Δρ. Γεωργία Αϋφαντοπούλου, Διευθύντρια Ερευνών ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Δρ. Josep Maria Salanova Grau, Ερευνητής ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

EIT Urban Mobility

Τα έργα Cleanergy 4 Micromobility και RideSafeUM χρηματοδοτούνται από το EIT Urban Mobility.

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας-ΕΙΤ (https://eit.europa.eu/) είναι ένας ανεξάρτητος οργανισμός της ΕΕ με στόχο την προώθηση της καινοτομίας καλλιεργώντας το επιχειρηματικό ταλέντο και υποστηρίζοντας νέες ιδέες. Στο πλαίσιο αυτού του στόχου αναπτύχθηκε η πρωτοβουλία EIT Urban Mobility (https://www.eiturbanmobility.eu/), της οποίας το ΙΜΕΤ  είναι βασικό μέλος. Όραμα του EIT Urban Mobility είναι η δημιουργία βιώσιμων αστικών χώρων μέσω της προώθησης καινοτόμων τρόπων μεταφοράς με στόχο τη βελτίωση της ποιότητα ζωής των ανθρώπων και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας. Επίσης, το ΙΜΕΤ έχει αναλάβει την πρωτοβουλία ανάπτυξης του Regional Innovation Scheme (RIS) Hub στην Ελλάδα, το οποίο έχει ως στόχο να εξασφαλίσει τη διασύνδεση του EIT Urban Mobility με το τοπικό οικοσύστημα αστικής κινητικότητας (επιχειρήσεις, ερευνητικά ινστιτούτα/πανεπιστημιακά ιδρύματα, πόλεις), δρώντας  ως σημείο επαφής για την ανταλλαγή γνώσεων.

Συμμετέχοντες

  

To Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας & Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ), είναι ένας αναγνωρισμένος ερευνητικός φορέας στον τομέα των Μεταφορών, με μεγάλη εμπειρία στο συντονισμό και τη συμμετοχή σε ερευνητικά έργα. Στόχος του είναι να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της έρευνας στον τομέα των μεταφορών και των εξελίξεων καινοτομίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

 

Η Αναπτυξιακή Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης (ΜΑΘ), είναι ένας αναπτυξιακός φορέας των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της ευρύτερης μητροπολιτικής περιοχής της Θεσσαλονίκης, και άλλων οργανισμών του ευρύτερου δημοσίου τομέα. Μεταξύ των κύριων στόχων της ΜΑΘ είναι η προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης στους τομείς του περιβάλλοντος, της οικονομίας, της κοινωνίας και των μεταφορών και η διαχείριση, εποπτεία, χρηματοδότηση και υλοποίηση ευρωπαϊκών και διεθνών έργων.

Η Rise είναι μια ελληνική startup εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες μίσθωσης ηλεκτρικών πατινιών στους κατοίκους και τους επισκέπτες της Θεσσαλονίκης. Η Rise διαθέτει στόλο 350 ηλεκτρικών πατινιών και εξυπηρετεί σε τακτική βάση 10.000 ενεργούς χρήστες. Η εταιρεία δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε καινοτόμα πρότυπα κινητικότητας όπως η αξιοποίηση εναλλακτικών μορφών ενέργειας.

Η εταιρεία Brainbox δραστηριοποιείται στον χώρο των προηγμένων λύσεων στους κλάδους της τηλεματικής και πληροφορικής, και εξειδικεύεται στην εγκατάσταση, ανάπτυξη και λειτουργία συστημάτων διαμοιραζόμενης κινητικότητας. Ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2008 και σήμερα αποτελεί τη μεγαλύτερη εταιρεία της νοτιοανατολικής Ευρώπης στον κλάδο της μικροκινητικότητας, καθώς διαθέτει διεθνή παρουσία και εξαγωγικό χαρακτήρα.

Ζωντανό Εργαστήριο Έξυπνης Κινητικότητας

Το Ζωντανό Εργαστήριο Έξυπνης Κινητικότητας (Thessaloniki Smart Mobility Living Lab - ThessM@LL) αποτελεί βασικό μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Ζωντανών Εργαστηρίων (European Network of Living Labs - EnoLL), στο οποίο το ΙΜΕΤ συντονίζει την ομάδα εργασίας σε θέματα κινητικότητας. Ολόκληρη η πόλη της Θεσσαλονίκης αποτελεί μια πλατφόρμα δοκιμής τεχνολογικών και καινοτόμων λύσεων που αφορούν την κινητικότητα και τα αυτόνομα οχήματα και σύντομα θα επεκταθεί στις εμπορευματικές μεταφορές. Η Θεσσαλονίκη βρίσκεται πλέον στη λίστα των έξυπνων πόλεων στον τομέα της κινητικότητας και αυτό δεν θα ήταν δυνατό χωρίς τη συμμετοχή των φορέων που συνθέτουν το οικοσύστημα της πόλης το οποίο διευρύνεται διαρκώς .Στα πλαίσια του τετραπλού έλικα καινοτομίας με επίκεντρο τους πολίτες, δημόσιοι φορείς, επιχειρήσεις, ερευνητικά ινστιτούτα και ακαδημαϊκά ιδρύματα εμπλέκονται στην διάχυση δεδομένων και τεχνογνωσίας με απώτερο στόχο τη βελτίωση των συνθηκών μετακίνησης και την αναβάθμιση των υπηρεσιών κινητικότητας που προσφέρονται στους πολίτες της Θεσσαλονίκης.

 

Από το 2009 το ΙΜΕΤ διατηρεί μακροχρόνια συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης, ο οποίος αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους φορείς του οικοσυστήματος του Ζωντανού Εργαστηρίου Έξυπνης Κινητικότητας, τροφοδοτώντας το με δεδομένα κινητικότητας και συμβάλλοντας στην ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών κινητικότητας. Παράλληλα ο Δήμος Θεσσαλονίκης έχει συνεργαστεί με το ΙΜΕΤ στο πλαίσιο ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων, με πιο πρόσφατο το έργο ΜΟΜΕΝΤUM (Η2020, 2019-2022), όπου μέσω του εργαλείου λήψης αποφάσεων σε θέματα κινητικότητας που αναπτύχθηκε από το ΙΜΕΤ, ο Δήμος είχε την ευκαιρία να αποκτήσει χρήσιμες πληροφορίες για τον αποδοτικότερο σχεδιασμό νέων λύσεων κινητικότητας, όπως τα συστήματα κοινόχρηστων ποδηλάτων και πατινιών αλλά και υπηρεσιών μετακίνησης ανταποκρινόμενων στη ζήτηση (Demand Responsive Transport services-DRT).

Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Δεσμός για etsi org
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.