.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

κατόπιν εισήγησης του προέδρου ECTRI  Δρς Ε. Μπεκιάρη

Στη σκιά του πολέμου στη Ουκρανία, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Ερευνητικών Ινστιτούτων Μεταφορών  (ECTRI) αποφάσισε να στηρίξει τα μέλη της Ομοσπονδίας, τόσο οικονομικά, όσο και έμπρακτα με διάφορους τρόπους ώστε να βοηθήσουν τους ερευνητές επιστήμονες και Πανεπιστημιακούς της Ουκρανίας που αναγκάζονται να φύγουν εξαιτίας του πολέμου να μπορέσουν να συνεχίσουν τη δουλειά τους στα ευρωπαϊκά αντίστοιχα Ινστιτούτα, μεταξύ των οποίων και στην Ελλάδα. Με τον τρόπο αυτό οι ίδιοι μπορούν να συνεχίσουν την επιστημονική τους καριέρα, ενώ ταυτόχρονα τα ευρωπαϊκά ινστιτούτα αποκτούν πολύτιμους συνεργάτες που θα ενισχύσουν το έργο τους. Αυτό ανακοίνωσε ο πρόεδρος της ECTRI, Αντιπρόεδρος του ΕΚΕΤΑ και Διευθυντής του Ινστιτούτου Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ), Δρ. Ε. Μπεκιάρης στη ΒΕΡΓΙΝΑ Τηλεόραση και τη Χριστίνα Τσόρμπα.

Όπως επεσήμανε ο Δρ. Μπεκιάρης - ο οποίος είχε και την πρωτοβουλία της πρότασης στην ECTRI, το ΙΜΕΤ δημιουργεί τρεις (3) θέσεις εργασίας για Πανεπιστημιακούς ή ερευνητές  σε θέματα μεταφορών από την Ουκρανία, ενώ οι αντίστοιχες θέσεις στα αντίστοιχα Ευρωπαϊκά Ινστιτούτα θα ανέλθουν σε περίπου εκατό (100), τη στιγμή που ήδη έχουν ανταποκριθεί 20 Ευρωπαϊκά Ινστιτούτα! Με τον τρόπο αυτό, τόνισε ο Δρ. Μπεκιάρης, η καταδίκη του πολέμου και η στήριξη στην Ουκρανία γίνεται έμπρακτη και πιο συγκεκριμένη και αποτελεσματική.

Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Δεσμός για etsi org
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.