.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.

Ακρωνύμιο: BISON

Τίτλος έργου: Biodiversity and Infrastructure Synergies and Opportunities for European Transport Networks

Ιστοσελίδα: https://bison-transport.eu/

Διάρκεια: 30 μήνες (01/01/2021 – 30/06/2023)


Περιγραφή:

Στην Ευρώπη, είναι επείγουσα η ανάγκη να καταστούν οι υποδομές των μεταφορών πιο βιώσιμες για τη βιοποικιλότητα, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την αξιοπιστία και η αποτελεσματικότητά τους.

Πράγματι, η Ευρώπη πρέπει να προσαρμόσει τις υπάρχουσες υποδομές της στις νέες κλιματολογικές συνθήκες (πλημμύρες, ξηρασίες ...), καθώς και να υιοθετήσει καινοτόμες και βιώσιμες λύσεις για τη μείωση των επιπτώσεων των χωροκατακτητικών ειδών και την αντιμετώπιση της μείωσης των εγγενών ειδών και του κατακερματισμού των οικοσυστημάτων. Ταυτόχρονα, η απότομη άνοδος της ανάπτυξης νέων υποδομών μεταφορών, ιδίως στην Ανατολική Ευρώπη, πρέπει να στηρίξει την οικονομική ανάπτυξη, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην τοπική βιοποικιλότητα, η οποία είναι συχνά ενδημική.

Αντιμετωπίζοντας αυτές τις ανάγκες, για πρώτη φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί ένα έργο 3 εκατομμυρίων ευρώ που ασχολείται συνδυαστικά με θέματα μεταφορών και βιοποικιλότητας. Ως μέρος των τελευταίων προσκλήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος H2020, το έργο BISON ήρθε εγκαίρως για να προετοιμάσει το έδαφος και να αναβαθμίσει την έρευνα για αυτά τα θέματα, στο επόμενο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα- πλαίσιο έρευνας 2021-2027 (HORIZON EUROPE).

This project, coordinated by CERTH/HIT and consisted of a consortium of 39 European members and associated countries, aims to tackle the integration of biodiversity with the development of infrastructure, including roads, railways, waterways, airports, ports, or energy transport networks.

Αυτό το έργο, το οποίο συντονίζεται από το ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ και αποτελείται από Κοινοπραξία 39 Ευρωπαίων εταίρων και συνδεδεμένων χωρών στοχεύει στην αντιμετώπιση της ελλιπούς ενσωμάτωσης της βιοποικιλότητας στην ανάπτυξη υποδομών, συμπεριλαμβανομένων οδών, σιδηροδρόμων, πλωτών οδών, αερολιμένων, λιμένων ή δικτύων μεταφοράς ενέργειας.

Στόχοι του έργου:

Το έργο BISON θα επιτύχει τα παραπάνω μέσω των συγκεκριμένων στόχων:

  • Τον εντοπισμό μελλοντικών αναγκών έρευνας και καινοτομίας για καλύτερη ενσωμάτωση της βιοποικιλότητας σε όλες της διαφορετικές φάσεις των υποδομών των μεταφορών (π.χ. σχεδιασμό, κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση, κλπ.). Το έργο θα αναπτύξει ένα Στρατηγικό Πρόγραμμα Έρευνας και Ανάπτυξης (SRDA) το οποίο μπορεί να αναπτυχθεί σε πολλαπλές κλίμακες, εντός του προγράμματος πλαισίου έρευνας της ΕΕ ή από άλλα περιφερειακά, εθνικά ή τοπικά προγράμματα, προκειμένου να βελτιωθεί η βάση γνώσεων για τις υποδομές και τη βιοποικιλότητα.
  • Να καταστήσει τη γραμμική υποδομή πιο υψηλής απόδοσης και αξιοπιστίας, λαμβάνοντας υπόψη τις ξεχωριστές ανάγκες της Δυτικής και Ανατολικής Ευρώπης. Στη Δυτική Ευρώπη, υπάρχει αυξανόμενη ανάγκη προσαρμογής των υφιστάμενων μακρόβιων υποδομών στις νέες κλιματικές συνθήκες, καθώς και εξεύρεσης καινοτόμων και βιώσιμων λύσεων για τη μείωση του αντίκτυπου των χωροκατακτητικών ειδών και την υποστήριξη των γηγενών ειδών που μειώνονται, ενώ στην Ανατολική Ευρώπη, υπάρχει σημαντική αλλαγή χρήσης γης και κατακερματισμός οικοτόπων λόγω της αύξησης των εξελίξεων υποδομών για την παροχή οικονομικών ευκαιριών που απειλούν την τοπική και πολύ συχνά ενδημική βιοποικιλότητα. Το έργο θα προσδιορίσει τις μεθόδους και τα υλικά κατασκευής, συντήρησης και επιθεώρησης που είναι μακροχρόνια και ανθεκτικά και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από διαφορετικούς τρόπους μεταφοράς για τον μετριασμό της πίεσης στη βιοποικιλότητα.
  • Να υποστηρίξει τα Ευρωπαϊκά κράτη μέλη να εκπληρώσουν τις διεθνείς δεσμεύσεις τους με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων μερών στην ενσωμάτωση της βιοποικιλότητας για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη υποδομών των μεταφορών. Το BISON θα το υλοποιήσει αυτό παρέχοντας συστάσεις για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων των υποδομών στη βιοποικιλότητα μέσω της υποστήριξης υφιστάμενων και αναπτυσσόμενων έργων.
  • Να υποστηρίξει τα Ευρωπαϊκά κράτη μέλη να γίνουν πολιτικοί ηγέτες μέσω της συνεργασίας και της υποστήριξης των Ευρωπαϊκών ερευνητικών ιδρυμάτων και των φορέων εκμετάλλευσης υποδομών και παρέχοντας περισσότερη βιωσιμότητα σε διεθνές επίπεδο μέσω της από κοινού αντιμετώπισης των προκλήσεων της βιοποικιλότητας και των υποδομών.

 

Ο Ρόλος του ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ:

ΤΟ ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ είναι ο Συντονιστής του έργου BISON, καθώς και ο συντονιστής του πακέτου Εργασίας 5 που στοχεύει στην παραγωγή της πλευρά της ανάπτυξης του Στρατηγικού Προγράμματος Έρευνας και Ανάπτυξης (SRDA), θέτοντας το έδαφος για τις απαραίτητες ενέργειες και καινοτόμες λύσεις για την ενσωμάτωση του Πράσινων & Γκρίζων υποδομών στα κράτη μέλη της ΕΕ και στους διάφορους τρόπους μεταφοράς. Θα προσδιορίσει τα θέματα για πιθανή συνεργασία των Ευρωπαϊκών ενδιαφερομένων μερών στη μεταφορά καλών πρακτικών σε πολιτικό και νομοθετικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο εφαρμογής.

 

Contact Person:

Matina Loukea

Research Associate, BISON Coordinator

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

(+30)2111069556

 

Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Δεσμός για etsi org
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.