.
Όραμα:
Να καταστεί το Ι.ΜΕΤ. ο κύριος και συνεκτικός Πόλος Έρευνας στις Μεταφορές, τη Βιώσιμη Κινητικότητα και τον Τουρισμό στην Ελλάδα και μέσα στους 10 καλύτερους κόμβους τεχνολογίας και τεχνογνωσίας στην Ευρώπη.
Ακρωνύμιο
Τιτλος Έργου
Τύπος
Έναρξη
Λήξη
Ρόλος
Προϋπολογισμός €
Τομέας
Υπεύθυνος Έργου
NEMO
Νέες και Ευέλικτες Μορφές ηλεκτροκίνησης στο Νότιο Αιγαίο
Ε.Π. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
1/10/2020
30/6/2023
Δικαιούχος
161,065.94
 
M. Πάνου
C-ROADS GREECE
C-ROADS GREECE
CONNECTING EUROPE FACILITY 2014-2020
1/11/2020
30/6/2023
Φορέας υλοποίησης
413,344.00
 
Ε. Μητσάκης
DIAGORAS
Διαμόρφωση οικοσυστήματος και ανάπτυξη ηλεκτρονικής υπηρεσίας για την προώθηση της κοινής χρήσης πράσινων μέσων μετακίνησης σε περιοχές υψηλού τουριστικού ενδιαφέροντος
Ε.Π. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
26/2/2021
30/6/2023
Δικαιούχος
198,499.97
 
Γ. Αϋφαντοπούλου
GourMed
"GOvernance of food supply chain to eqUilibrate pRice and profits of high quality and safe MEDiterranean food"
PRIMA 2014-2020/ SECTION 2
30/6/2021
31/5/2024
Δικαιούχος
200,000.00
 
Γ. Αϋφαντοπούλου
CERBERUS
Ανάπτυξη Συστήματος Ασύρματης Ανίχνευσης και Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων Διατήρησης της Καταναλωτικής Ασφάλειας Ευπαθών Προϊόντων κατά τη Μεταφορά και Αποθήκευσης
Research – Create – Innovate B’ Cycle
31/8/2021
28/7/2023
Δικαιούχος
248,375.00
 
Γ. Αϋφαντοπούλου
ERICA
Ανάπτυξη μεθοδολογιών και εργαλείων ανάλυσης δεδομένων για την υποστήριξη τουσχεδιασμού και της διαχείρισης συστημάτων κοινής χρήσης οχημάτων, με έμφαση σταηλεκτροκίνητα
Β' ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ
8/10/2021
29/11/2023
Δικαιούχος
140,257.50
 
Γ. Αϋφαντοπούλου
B.I.&O.X.
Επιχειρηματική Ευφυία και Τεχνητή Νοημοσύνη για την δυναμική λήψη αποφάσεων και την προσαρμογή στις νέες συνθήκες παραγωγής και εμπορίου της εταιρείας ένδυσης
Ε.Π. "ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ"
8/10/2021
7/10/2023
Δικαιούχος
122,500.00
 
Γ. Αϋφαντοπούλου
SMART FACTORY
Αύξηση ανταγωνιστικότητας μέσω της χρήσης καινοτόμων ψηφιακών τεχνολογιών με σκοπότην βελτιστοποίηση της παραγωγής προϊόντων, ξοικονόμηση πόρων και ενέργειας
Ε.Π. "ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ"
8/10/2021
30/9/2023
Δικαιούχος
190,000.00
 
Β. Καππάτος
ORION-CM
Ερευνητική υποδομή ανάπτυξης, βελτίωσης και πιστοποίησης αγροδιατροφικών προϊόντων και υπηρεσιών
Ε.Π. "ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ"
5/10/2018
30/6/2023
Δικαιούχος
275,155.07
 
Γ. Αϋφαντοπούλου
Optiship
Πλατφόρμα Βελτιστοποίησης Αποφάσεων του Κύκλου Ζωής του Πλοίου
ΕΛΛΑΔΑ 2.0 - ΕΡΕΥΝΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ
1/6/2022
30/11/2023
Δικαιούχος
151,030.09
 
Γ. Αϋφαντοπούλου
SSTPAs in Greece
Development of Nine Safe and Secure Truck Parking Areas in Greece
CONNECTING EUROPE FACILITY 2014-2020
9/5/2022
31/12/2023
Φορέας Υλοποίησης
239,254.00
 
Γ. Αϋφαντοπούλου
GoBike
Ανάπτυξη και λειτουργία εφαρμογών προώθησης του ποδηλατικού τουρισμού στην ΠΚΜ
Ε.Π. "ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ"
30/5/2022
8/12/2023
Δικαιούχος
98,450.00
 
M. Μορφουλάκη
NAPCORE
NAPCORE
CONNECTING EUROPE FACILITY 2014-2020
10/11/2022
31/12/2024
Φορέας Υλοποίησης
437,476.08
 
Ε. Μητσάκης
SHOW
SHared automation Operating models for Worldwide adoption
HORIZON 2020 – INNOVATION ACTION (IA)
1/1/2020
31/12/2023
Eταίρος
1.068.625,00
 
Ε. Μπεκιάρης
SEARCH and RESCUE
Emerging technologies for the Early location of Entrapped victims under Collapsed Structures and Advanced Wearables for risk assessment and First Responders Safety in SAR operations
HORIZON 2020 - RESEARCH AND INNOVATION ACTIONS (RIA)
1/7/2020
30/6/2023
Eταίρος
321.250,00
 
Ι. Μπενέκος
5G-ROUTES
5th Generation connected and automated mobility cross-border EU trials & 5G-Routes
HORIZON 2020 – INNOVATION ACTIONS (IA)
1/9/2020
31/8/2023
Eταίρος
273.125,00
 
M. Γκέμου
TRA VISIONS
TRA VISIONS 2022
HORIZON 2020 – COORDINATION AND SUPPORT ACTIONS (CSA)
1/11/2020
31/10/2023
Eταίρος
76.312,50
 
M. Πάνου
FastTrack
Fostering the Acceleration of Sustainable Transport to Regions and Authorities Through
HORIZON 2020 - COORDINATION AND SUPPORT ACTIONS (CSA)
1/2/2021
31/7/2023
Eταίρος
113,125.00
 
M. Μορφουλάκη
URBANIZED
modUlaR and flexible solutions for urBAN-sIzed Zero-Emissions last-mile Delivery and services vehicles
HORIZON 2020 - INNOVATION ACTIONS (IA)
1/1/2021
31/12/2023
Eταίρος
598,750.00
 
Γ. Αϋφαντοπούλου
BISON
BIODIVERSITY AND INFRASTRUCTURE SYNERGIES AND OPPORTUNITIES FOR EUROPEAN TRANSPORT NETWORKS
HORIZON 2020 - COORDINATION AND SUPPORT ACTIONS (CSA)
1/1/2021
30/6/2023
Eταίρος
205,062.50
 
M. Γκέμου
PANACEA
PracticAl and Effective tools to moNitor and Assess CommErciAl drivers' fitness to drive
HORIZON 2020 - RESEARCH AND INNOVATION ACTIONS (RIA)
1/5/2021
30/4/2024
Eταίρος
321,125.00
 
M. Πάνου
nPETS
Nanoparticle Emissions from the transport sector: Health and policy Impacts
HORIZON 2020 - RESEARCH AND INNOVATION ACTIONS (RIA)
6/1/2021
31/5/2024
Eταίρος
303,250.00
 
Ε. Μπεκιάρης
MOVE21
Multimodal and interconnected hubs for freight and passenger transport contributing to azero emission 21st century
HORIZON 2020 - RESEARCH AND INNOVATION ACTIONS (RIA)
1/5/2021
30/4/2025
Eταίρος
320,312.50
 
M. Μορφουλάκη
NEEDS
Dynamic Techno-Economical Scenario Simulation Model for Sustainable Waterborne Activities and Transport
HORIZON EUROPE - COORDINATION AND SUPPORT ACTIONS
1/5/2022
31/10/2023
Eταίρος
75,625.00
 
M. Μποϊλέ
TRA2024
Transport Research Arena 2024: Dublin
HORIZON EUROPE - COORDINATION AND SUPPORT ACTIONS
1/5/2022
31/10/2024
Eταίρος
39,593.75
 
M. Πάνου
SCALE
Smart Charging ALignment for Europe
HORIZON EUROPE - RESEARCH AND INNOVATION ACTIONS (RIA)
1/6/2022
30/5/2025
Eταίρος
230,734.38
 
M. Πάνου
DATA CELLAR
Data hub for the Creation of Energy communities at Local Level and to Advance Research on them
HORIZON EUROPE - INNOVATION ACTIONS
1/6/2022
30/11/2025
Eταίρος
42,890.62
 
Ε. Μπεκιάρης
NextETRUCK
Efficient and affordable Zero Emission logistics through NEXT generation Electric TRUCKs
HORIZON EUROPE - INNOVATION ACTIONS
1/7/2022
31/12/2025
Eταίρος
380,625.00
 
Δ. Μαργαρίτης
AUGMENTED CCAM
Augmenting and Evaluating the Physical and Digital Infrastructure for CCAM deployment
HORIZON EUROPE - INNOVATION ACTIONS
1/9/2022
31/12/2025
Eταίρος
672,625.00
 
M. Γκέμου
CRISTAL
Climate resilient and environmentally sustainable transport infrastructure, with a focus on inland waterways
HORIZON EUROPE - INNOVATION ACTIONS
1/9/2022
31/8/2025
Eταίρος
409,750.00
 
Γ. Αϋφαντοπούλου
URBANE
URBANE: UPSCALING INNOVATIVE GREEN URBAN LOGISTICS SOLUTIONS THROUGH MULTI-ACTOR COLLABORATION AND PI-INSPIRED LAST MILE DELIVERIES
HORIZON EUROPE - INNOVATION ACTIONS
1/9/2022
28/2/2026
Eταίρος
374,300.00
 
Γ. Αϋφαντοπούλου
TRANSFORMER
TRANSFORMER-Designing long-term systemic transformation frameworks for regions
HORIZON EUROPE - COORDINATION AND SUPPORT ACTIONS
1/9/2022
31/8/2024
Eταίρος
271,250.00
 
Γ. Αϋφαντοπούλου
FOR FREIGHT
More efficient and effective multimodal freight transport nodes to increase flexibility, service visibility and reduce the average cost of freight transport
HORIZON EUROPE - INNOVATION ACTIONS
1/9/2022
31/12/2025
Συντονιστής
685,000.00
 
Γ. Αϋφαντοπούλου
RAISE
Research Analysis Identifier SystEm
HORIZON EUROPE - RESEARCH AND INNOVATION ACTIONS (RIA)
1/10/2022
31/1/2026
Eταίρος
201,112.50
 
J. Maria Salanova Grau
SPADE
multi-purpoSe Physical-cyber Agri-forest Drones Ecosystem for governance and environmental observation
HORIZON 2020 - RESEARCH AND INNOVATION ACTIONS (RIA)
1/9/2022
31/8/2026
Συντονιστής
96,250.00
 
M. Πάνου
HAIKU
Human AI teaming Knowledge and Understanding for aviation safety
HORIZON EUROPE - INNOVATION ACTIONS
1/9/2022
31/8/2025
Eταίρος
503,750.00
 
Β. Καππάτος
ULTIMO
Advancing Sustainable User-centric Mobility with Automated Vehicles
HORIZON EUROPE - INNOVATION ACTIONS
1/10/2022
30/9/2026
Eταίρος
350,000.00
 
M. Γκέμου
AWARE2ALL
Safety systems and human-machine interfaces oriented to diverse population towards future scenarios with increasing share of highly automated vehicles
HORIZON EUROPE - RESEARCH AND INNOVATION ACTIONS (RIA)
1/11/2022
31/10/2025
Eταίρος
429,375.00
 
M. Πάνου
CapaCITIES
Building Capacities for the Climate Neutral and Smart Cities Mission
HORIZON EUROPE - COORDINATION AND SUPPORT ACTIONS
1/10/2022
30/9/2024
Eταίρος
36,093.00
 
M. Πάνου
dTHOR
Digital Ship Structural Health Monitoring
EUROPEAN DEFENCE FUND (EDF) - RESEARCH ACTIONS
9/12/2022
30/11/2025
Eταίρος
114,062.50
 
Β. Καππάτος
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ
Υπηρεσία συλλογής και ανάλυσης δεδομένων τροχαίων ατυχημάτων στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της "Εγνατία Οδός Α.Ε."
Services project
21/12/2018
20/12/2023
Υπεργολάβος
157.490,00
 
Ε. Μπεκιάρης
DUT
COFUND European Partnership Driving Urban Transitions
HORIZON EUROPE COFUND ACTIONS
15/7/2022
31/12/2028
Eταίρος
15,797.00
 
Ε. Μπεκιάρης
ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Services project
12/3/2021
1/9/2023
Υπεργολάβος
10,000.00
 
M. Μορφουλάκη
ΔΕΘ
ΔΕΘ Εκπόνηση μελέτης για την απεικόνιση των υφιστάμενων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, την ποσοτικοποίηση των βασικών δεικτών κυκλοφοριακής εξυπηρέτησης και την εκτίμηση της μελλοντικής ζήτησης από τη νέα παρέμβαση στο Εκθεσιακό Κέντρο.
Services project
18/2/2022
18/7/2023
Υπεργολάβος
20,000.00
 
Γ. Αϋφαντοπούλου
Δήμος Ιωαννιτών
Δήμος Ιωαννιτών Ολοκληρωμένη Παρέμβαση στην Υποδομή των Φωτεινών σηματοδοτών του Δήμου Ιωαννιτών
Services project
29/4/2022
20/4/2024
Υπεργολάβος
55,000.00
 
Γ. Αϋφαντοπούλου
Motorcycle instrument panel text readability
Motorcycle instrument panel text readability Motorcycle instrument panel text readability
Services project
2/9/2022
31/12/2023
Υπεργολάβος
5,000.16
 
Ε. Μπεκιάρης
ΓΑΙΑΟΣΕ
ΓΑΙΑΟΣΕ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΓΑΙΑΟΣΕ ΓΙΑ ΤΡΕΝΑ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ETCS
Services project
14/10/2022
31/12/2023
Υπεργολάβος
29,900.00
 
Β. Καππάτος
FEROVIAL
FEROVIAL
Services project
23/11/2022
28/2/2024
Υπεργολάβος
19,000.00
 
Γ. Αϋφαντοπούλου
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Αξιολόγηση του Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης του Δήμου Θεσσαλονίκης και τη διατύπωση νέας επικαιροποιημένης μελέτης για τη λειτουργία του
Services project
15/12/2022
30/12/2023
Υπεργολάβος
15,000.00
 
Γ. Αϋφαντοπούλου
I4BYDESIGN
Ανάπτυξη εργαλείων διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας, υποστήριξης της ορατότητας και του ελέγχου των διαδικασιών και προϊόντων κατά μήκος της
Services project
19/12/2022
30/6/2023
Υπεργολάβος
28,200.00
 
Γ. Αϋφαντοπούλου
LEVER
LEVER CliMobCity measures included in the SUMP scenarios for Action Plan validation
Services project
21/1/2022
31/7/2023
Υπεργολάβος
12,000.00
 
Γ. Αϋφαντοπούλου
PRECognition
PRECognition Ευφυής Πλατφόρμα Συντήρησης παραγωγικού εξοπλισμού στο εργοστάσιο του μέλλοντος βασιζόμενη σε συνδυασμό προηγμένων μοντέλων πρόβλεψης και ανίχνευσης βλαβών
ΕΡΓΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
1/1/2022
30/9/2023
Υπεργολάβος
15,000.00
 
Β. Καππάτος
CO2 Platform
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΑΠΟ ΠΟΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΦΠΑ
2/9/2022
2/9/2023
Φορέας Υλοποίησης
28,000.00
 
Γ. Αϋφαντοπούλου
Δεσμός για W3C HTML5 validator
Δεσμός για AChecker Web Accessibility Checker
Δεσμός για etsi org
Copyright ® 2017, HH, All rights reserved.